Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Unik plattform för samverkan i Söderköping

CoOperate Coffice är ett nytt fenomen i Söderköping. Trots att Söderköping hör till Sveriges mest företagsamma kommuner så har det tidigare inte funnits en miljö reserverat för samverkan mellan företag. Det har Anne-Louise Kroon och ett antal företagare ändrat på genom att starta CoOperate Coffice.

Efter drygt 20 år som egenföretagare är Anne-Louise väl bevandrad i företagsvärlden. Hon vet hur en entreprenörs vardag ser ut, och vilka utmaningar man ställs inför praktiskt taget dagligen.
– Att bolla idéer med andra entreprenörer är guld värt, det ger inte bara nya idéer utan skapar även insikt kring den egna verksamheten. I en så pass företagstät kommun som Söderköping så måste det finnas en gemensam plattform för samverkan och det är det vi erbjuder med CoOperate Coffice, säger Anne-Louise.

Stort antal evenemang
Idag pratas det mycket om att handeln dör ut i stadskärnor och att stora företag flyttar utomlands. För att bevara och utveckla det som Söderköping är riktigt bra på måste man våga mötas och satsa på samverkan. CoOperate Coffice är en mötesplats för företag samt företagare som vill göra skillnad.
I CoOperate Coffice lokaler kan man hyra kontorsplats samt boka konferensrum. Det anordnas även mycket öppna event för företagare i Söderköping. Verksamheten har varit igång i ungefär ett år och har redan avverkat över 100 olika evenemang varav samtliga var välbesökta. Det visar på behovet av en samverkansplattform i kommunen.
I dagsläget sitter ungefär 40 företag i CoOperate Coffice, och det finns plats för fler. Via CoOperate Coffice kommer man lätt i kontakt med andra verksamheter och nätverk, såsom Almi, Linköpings universitet, Vreta Kluster, Företagarna, Stadskärnan, Östsvenska handelskammaren, Nyföretagarcentrum och Söderköpings kommun.

Kan bli ännu bättre
Det finns många näringar som kan stärkas i Söderköping. Anne-Louise ger ekonomi och redovisning, marknadsföring samt innovationsinriktade tjänsteföretag som exempel. Det finns ett tydligt behov av den här typen av företag lokalt, och samtidigt ett bra kompetensunderlag att hämta från bland annat Linköpings universitet.
– För en kommun med 14.600 invånare är ett näringsliv med cirka 1600 verksamma företag väldigt imponerande. Det visar på vilken stark företagarkommun Söderköping faktiskt är. Men vi kan bli ännu bättre, och det vill vi inom CoOperate Coffice bidra till, säger Anne-Louise.