Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Unika utbildningsmöjligheter i Sveriges fibertekniska centrum

Hudiksvall är Sveriges centrum för utveckling inom området fiberteknik. Här finns norra Europas mest kompletta infrastruktur för utbildning inom fiberoptisk bredbandsteknik samt ett väletablerat underlag för samverkan inom avancerad IT-teknik och nätverkskommunikation. Inte undra på att Vinnova har utsett Hudiksvall till ett av landets åtta viktigaste innovationskluster.

Att Hudiksvalls kommun via kommunala utbildningsbolaget Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering (Iftac AB) satsar på både yrkeshögskoleutbildning (YH) och uppdragsutbildning inom området fiberteknik är föga förvånande med tanke på hur behovet inom branschen ser ut.
– Vår träffsäkerhet på arbetsmarknaden mäts och vår verksamhet utvärderas baserat på det. Vi startade den första utbildningen för optotekniker redan 1998, och träffsäkerheten mot arbetsmarknaden var då 100 procent. Trenden har hållit i sig under alla år sedan dess, vilket i sig är ett bevis på att det vi gör svarar mot ett tydligt behov som finns inom branschen, säger Staffan Westberg, vd vid Iftac AB.

Goda resultat i alla år
Alla utbildningar som startas vid Iftac har stark koppling till arbetsmarknadens behov. YH-utbildningen för optotekniker har visat mycket goda resultat i alla år, och ansökan har lämnats in för att få starta utbildningen i ytterligare två omgångar.
Optotekniker är en utbildning i en lång rad av utbildningsprojekt inom IT- och telekom som erbjudits sedan mitten av 90-talet. Aktuellt just nu är rikstäckande utbildning av teletekniker på uppdrag av arbetsförmedlingen. Vidare inväntas resultatet av YH-Myndighetens prioriteringar baserat på utlysningen i september.
Staffan Westberg hoppas på fortsatt kontinuitet inom YH och allt beror på vad YH-myndigheten beviljar. Han betonar även att den här typen av utbildning kräver stora investeringar i olika typer av utrustning och avancerade instrument bland annat. Dessutom krävs tillgång till spetskompetens, något som Iftac lyckats knyta under årens lopp.

Garanterar unik kompetens
Att Iftac har tillgång till så pass mycket kompetens inom fiberoptik är mycket tack vare Ericssons starka närvaro i regionen. Avknoppningsbolag, underleverantörer och partners – alla är beroende av fortbildning som Iftac i stor utsträckning tillhandahåller.
– Vi värnar om de långvariga samarbeten som byggts upp. Vi har under många år köpt utbildningstjänster av ICT Networks, ett lokalt företag med hög kompetensnivå inom i stort sett samtliga teknikområden inom telekom. Vidare har vi levererat mycket kompetens till Ericsson i form av uppdragsutbildning, förklarar Staffan.
Genom nätverket Fiber Optic Valley i Hudiksvall stärks befintliga samarbeten och nya skapas. För Iftacs del handlar det mycket om att skapa långsiktiga kontakter som höjer kunskapsnivån i utbildningarna. Samtidigt knyts kontakter med potentiella LIA-företag där YH-studenter kan få sin praktiska utbildning.
– Tack vare våra YH-utbildningar får företag inom branschen tillgång till färdigutbildad, självgående personal som i princip är startklara när de börjar sitt nya jobb. Vi kan garantera grund- och spetskompetens som inte finns att tillgå via andra kanaler, det är vår främsta styrka, betonar Staffan Westberg.