Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Unikt samarbete stärker regionens digitala position

I Sundsvall och Västernorrland finns sedan flera decennier en stark och kreativ miljö inom IT och digitalisering. Över 5000 personer jobbar inom området, som utvecklas på ett högintressant sätt. Till exempel invigdes i Sundsvall nyligen DIGG, den nya myndigheten som ansvarar för hela den offentliga sektorns digitala utveckling.
 
Varenda region i Sverige drömde om att få DIGG till sig, men genom det unika samarbetet i Sundsvall hamnade den här.
 
Bra på samarbete
Fler än 80 företag, myndigheter, kommuner samt regionen och Mittuniversitetet jobbar tillsammans kring bland annat kompetensförsörjning, innovation och affärsutveckling. Spindelfunktionen innehas av Bron Innovation, som ägs gemensamt av alla aktörer.
– Vi är duktiga på att jobba tillsammans här, och att vi gjort det i över 30 år tror jag är helt unikt i Sverige. Det ger en enorm kraft för utveckling, sägerLars Persson Skandevall som är vd för Bron Innovation.
Det gemensamma målet för samtliga aktörer är att driva på och ta tillvara den starka digitala utvecklingen. Civilminister Ardalan Shekarabi har pekat ut flera saker i Sundsvall som gjorde staden extra attraktiv som etableringsort för DIGG, och nämnde då det digitala klustret som en bidragande faktor. 
Förutom etableringen av DIGG, har man i Sundsvall även fått uppdrag att utveckla ledande lösningar för ett tillgängligare samhälle genom användande av Internet of Things. Prioriterat är också att stärka digitaliseringen av regionens mindre industriföretag och att använda digital teknik för att ytterligare öka regionens export.
– Det kommer nya uppslag och landar nya uppdrag hela tiden. Vår uppgift som digitalt kluster är att säkerställa en riktigt bra plattform för samverkan och se till att det finns tillgång till kompetens för framtida tillväxt, berättar Lars Persson Skandevall.

Stort fokus på rekrytering
Kompetensförsörjningen är en mycket prioriterad fråga. Inom området bedrivs just nu ett projekt för ökad integration med hjälp av IT, och ett annat projekt som fokuserar på långsiktig rekrytering i regionen.
Therese Boija har rekryterats till Bron Innovation som projektledare med fokus på tillväxt och kompetens.    
– För att vara fortsatt konkurrenskraftiga måste våra företag och myndigheter kunna få tag på rätt kompetens. Här är Brons styrka att vi samverkar. Vi har över 80 medlemmar och alla är engagerade. Konkurrenter träffas och satsar på samma projekt – det är stort, säger Therese Boija.
Flera rekryteringsevenemang återkommer under året och man bjuder in arbetssökande med respektive för att se om en flytt till Sundsvall kan locka till årliga meetups.
– Här har vi utvecklat modeller och aktiviteter som visat sig vara väldigt framgångsrika, och som vi nu jobbar efter. Ett otroligt inspirerande arbete, säger Therese Boija.
 
Good Tech Region
Digitaliseringen slår igenom på allvar i hela samhället just, och genom att fortsätta samverka räknar Lars Persson Skandevall med att Västernorrland och Sundsvallsregionen kommer vara en vinnare i den utvecklingen.
– Vi har en väldigt unik position med tillgång till hög kompetens och en bra och kretiv miljö att både bo och driva företag i. Vi kallar den ofta för Good Tech Region, och vem ser inte framtidsmöjligheterna i en sådan region!