Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Unionen grundar för bättre ledarskap

Som Sveriges största fackförbund strävar Unionen efter framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är också Sveriges största fackförbund för chefer med en speciell tjänsteportfölj framtagen för denna målgrupp. I erbjudandet finns bland annat ett ledarskapsprogram och individuell coachning för utveckling.

Via Unionen kan chefer bland annat få hjälp med ledarskapsinriktad rådgivning och coachning för fortsatt utveckling i sin roll. Chefer erbjuds allt från seminarier som tar upp aktuella frågeställningar inom ledarskap till kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö samt ett egenutvecklat och mycket uppskattat ledarskapsprogram på totalt åtta dagar.

Program för bättre ledarskap
Det finns en uppsjö av olika ledarskapsutbildningar på marknaden, varav många är bra. Det svåra ligger i att validera programmens kvalitet på förhand, men väljer man Unionens ledarskapsprogram kan man vara säker på att få en produkt som är framtagen med reella mål i åtanke, och med vetenskapliga grunder i botten.
Tanken bakom Unionens ledarskapsprogram är att genom bättre kommunikation bidra till att Unionens chefsmedlemmar är Sveriges bästa chefer och därigenom maxa prestation, välmående och utveckling för både ledare och medarbetare. Det i sig är inget nytt i branschen, men det som enligt kursdeltagarnas omdömen bl a gör programmet så uppskattat är att det fokuserar på fyra sammanlänkade områden för att på sikt uppnå ett mer kommunikativt och effektivt ledarskap. Det handlar om totalt fyra moduler a´ två dagar som bygger på medvetet ledarskap, coachande förhållningssätt, grupputveckling och konflikthantering, samt att leda förändring.
– Efter programmet upplever merparten av deltagarna att de känner sig mer trygga i sina chefsroller, samt att de fått ökad insikt i sitt eget ledarskap. Idag räcker det inte med att säga att man arbetar med kommunikation – det gäller att visa det genom att aktivt lyssna och inte minst lita till andras potential och förmåga. Det är bl a ämnen som vi tar upp under utbildningen, förklarar Elisabeth Juhlin, ombudsman för chefer på Unionen Mälardalen.
Ett coachande förhållningssätt är en av de centrala delarna i programmet. Sara Åslund Campese, Unionen Mälardalens chefscoach, tillägger att ett coachande förhållningssätt skapar resultat hos individen genom ökad motivation, ansvar och utveckling. Det är ämnen som kan tyckas självklara, men som kan vara svåra att genomföra utan insikt i hur det fungerar i praktiken. Detta är exempel på verktyg som fås genom Unionens ledarskapsprogram.

Citat från kursdeltagare:
”Hej, för 4 år sedan gick jag en ledarskapskurs i Kungsör, den kursen är fortfarande nyttig för mig och det är även i efterhand den bästa ledarskapskurs jag gått och det har blivit några stycken. Tack!” / Rikard

”Högklassigt innehåll, engagerande och inspirerande utbildare och ledarnätverk för livet.” / Hanna

”Unionens ledarskapsprogram har gett mig större förutsättningar att lyckas med mitt ledarskap.”/ Mikael
Digital kommunikation för framtiden
Unionen erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer. Kurser startar kontinuerligt under året, däribland ledarskapsprogrammet som fördelas på fyra moduler. En annan och helt ny kurs av stort intresse för chefer är Maxa Snacket – Led digitalt!, som är ett samarbete mellan Unionen och Karin Zingmark, före detta marknadschef på Microsoft. Kursen omfattar föreläsningar på ett par timmar upp till en dag, och ges som en liten turné på flera orter.

Kort om Unionen
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden samt även landets största tjänstemannaförbund med cirka 650.000 medlemmar. Av medlemmarna är drygt 30.000 förtroendevalda på över 65.000 arbetsplatser över hela landet. Organisationens storlek ger kraft för att bilda opinion och driva igenom viktiga frågor som rör kollektivavtal och andra viktiga frågor kring arbetsvillkor för privatanställda tjänstemän.