Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Unionen Västerbotten utstrålar utveckling och framtidstro

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Som en aktör med kraft att påverka arbetar Unionen för långsiktighet på den svenska arbetsmarknaden. Flexpension är en långsiktig lösning som ska kan bidra till att fler väljer att arbeta lite längre. För Unionen Västerbotten är det en angelägen fråga då man vill förknippas med utveckling och framtidstro.

Västerbotten behöver fler arbetstillfällen och samtidigt måste jobben vara hållbara över tid. Jobben ska vara attraktiva och arbetsgivarna ska stå för bra villkor. En del av Unionens uppdrag handlar om att främja en sådan utveckling genom att opinionsbilda och påverka utbildningsanordnare, näringsliv, kommuner och politiker.
– Vi syns överallt i samhället i vår region. En vision jag har för Unionen Västerbotten är att vi ska förknippas med utveckling och framtidstro, och inte enbart synas i omställningar, problem och smärtsamma förändringar. Vi är en samarbetspartner för arbetsgivare i vår region och vi vill precis som alla företag skapa tillväxt, fortsätter Maj-Inger Åhgren.
Unionens medlemmar gagnas naturligtvis av att det går bra för företagen i regionen, förklarar Maj-Inger vidare.

Värdet av en flexibel pension
Regeringens planer på att höja pensionsåldern för allmän pension bottnar i den demografiska utvecklingen.
– Vi lever längre och därför kommer vi att behöva jobba längre för att få pensionen att räcka till på samma sätt som den gjort tidigare. Därför blir tjänstepensionen allt viktigare när den allmänna pensionsnivån sjunker, förklarar Maj-Inger.
Vad är då flexpension? Maj-Inger förklarar att det är en förmån som består av två delar.
– Den ena delen är en extra avsättning till tjänstepensionen som bygger på den tjänstepensionsavsättning som arbetsgivare redan gör idag. Den andra delen är en ekonomisk möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen.
Maj-Inger förklarar även att flexpension inte enbart gagnar individen, utan även har en betydelse för företagen.
– Kunskap måste föras över från den äldre till den yngre generationen och då kan flexpension vara ett bra alternativ som underlättar för det. Med förstärkt möjlighet att gå ner i tid får medarbetare som i många fall har lång erfarenhet, unik kompetens och därmed är svåra att ersätta på arbetsplatsen ork och lust att arbeta längre för att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till nästa generation. Det är oerhört viktigt för att bibehålla konkurrenskraft i våra företag i Västerbotten, precis som för företag i övriga Sverige.