Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Unionen vill förenkla livspusslet

De flesta arbetsgivare är idag medvetna om värdet av att skapa sunda arbetsplatser för att trygga produktivitet. Friska och glada medarbetare gör ett bättre jobb, och därför är det oerhört viktigt att man som arbetsgivare kan erbjuda ett klimat som främjar god hälsa, trygghet och glädje. Unionen kan hjälpa till med det, och mycket mer.

Att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv är synonymt med Unionens ambitioner för alla medlemmar och deras arbetsplatser. En säker och trygg arbetsplats är grundläggande, men för att skapa en friskare arbetsplats krävs mycket mer.
– Ett vanligt problem idag kan kopplas till svåra livspussel. Vi har sett att fler drabbas av stressrelaterade sjukdomar i samhället, och livspusslet är troligtvis en starkt bidragande faktor till det, menar Janne Asplund, regionchef Unionen Norrbotten.
Janne har själv ett ganska krävande livspussel då han pendlar ett 20-tal mil dagligen mellan arbetsplatsen och hemmet. Detta är ändå en stor förbättring mot tidigare då han fick veckopendla med flyg och därför inte kunde närvara i vardagsbestyren kring barn och skola. Under den perioden träffade Janne många andra i samma situation, och märkte snabbt att det var ett i längden ohållbart pussel.

Nästan alla jobb kan bli smartare
Det finns en stor yrkesgrupp i Sverige som veckopendlar och det är en riskgrupp ur många perspektiv.
– Det finns studier som visar att den här gruppen är överrepresenterad i antal skilsmässor och livsstilsproblem till exempel. Samtidigt arbetar många inom den här gruppen för stora bolag som har muskler att förändra. Det handlar ofta om individer som sitter på mycket kompetens och som inte går att byta ut hur som helst, förklarar Janne.
– För ett hållbart arbetsliv är det viktigt att fundera över situationen för den enskilde och hitta lösningar som fungerar för både arbetsgivare och anställd. Unionen hjälper gärna till med råd kring en överenskommelse, tillägger Siw Ahlfort, som är ombudsman för Unionen i Norrbotten.
– Det finns nästan inget jobb som inte går att anpassa eller tänka lite smartare kring. Det gäller bara att hitta rätt uppgörelse och rätt form för det. För enskilda arbetsgivare kan det vara svårt och det är ju därför vi finns och vi kan stötta i sådana situationer, säger Janne.
Att Unionen vill vara med och förenkla livspusslet har med andra ord allt att göra med ambitionen att skapa mer hållbara, friska arbetsplatser för framtiden.

Kort om Unionen
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden samt även landets största tjänstemannaförbund med cirka 650.000 medlemmar. Av medlemmarna är drygt 30.000 förtroendevalda på över 65.000 arbetsplatser över hela landet. Organisationens storlek ger kraft för att bilda opinion och driva igenom viktiga frågor som rör kollektivavtal och andra viktiga frågor kring arbetsvillkor för privatanställda tjänstemän.

Unionen tipsar: Att tänka på som arbetsgivare om man vill förenkla livspusslet för sina anställda:
– Inflytande över arbetstiden – för att få livspusslet att gå ihop behöver medarbetare kunna påverka när de arbetar och även flexibilitet att jobba från annan plats.

– Tillgänglighetspolicy – riktlinjer för när medarbetare förväntas vara tillgängliga på mail eller mobil, i syfte att värna om lediga kvällar, helger och semester för den viktiga återhämtningen.

– Chefen som förebild – det ska vara en självklarhet för föräldrar att vara föräldralediga och vabba och mötestider förläggs så att de möjliggör lämning/hämtning på förskola eller skola och fritids.