Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Unionens flexibla medlemsförmåner möter alla behov

Som Sveriges största fackförbund strävar Unionen efter framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. En del av arbetet handlar om att skapa ömsesidigt förtroende och en god dialog mellan arbetsgivare och anställda. Unionen hjälper bl.a. sina medlemmar med rådgivning, förhandlingshjälp och avtalsgranskning. Förbundet anordnar även kurser, aktiviteter och nätverksträffar som kan motivera till kompetensutveckling på arbetsplatsen. Unionen har också tagit fram speciella tjänster riktade till chefer på alla nivåer, bl.a. ledarskapsinriktad rådgivning och ett nytt skräddarsytt utbildningspaket som ska hjälpa chefer att utvecklas i sina roller.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden samt även landets största tjänstemannaförbund med över en halv miljon medlemmar. Av medlemmarna är drygt 30 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser över hela landet. Organisationens storlek ger kraft för att bilda opinion och driva igenom viktiga frågor som rör kollektivavtal och andra frågor kring arbetsvillkor för tjänstemän.

600 företagsbesök årligen främjar öppen dialog
Unionen Sydost består av samtliga kommuner i Blekinge län samt fem kommuner i nordöstra Skåne. Regionkontoret ligger i Karlshamn.
– Här på Unionen Sydost har vi drygt 12 000 medlemmar på ca 2100 arbetsplatser. På ca 200 av arbetsplatserna har vi förtroendevalda med olika typer av uppdrag, det handlar om allt ifrån förhandlingsmandat till det övergripande uppdraget att informera medlemmarna om olika aktiviteter som genomförs av regionkontoret. För oss är det naturligt att finnas och verka nära våra medlemmar, berättar Bettina Johansson, Regionchef för Unionen Sydost.
Unionen Sydost gör ca 600 företagsbesök årligen för att se hur medlemmarna har det på sina arbetsplatser. Detta är också bra tillfällen för medlemmarna att ställa frågor kring Unionens erbjudande.
– Vi känner att det uppskattas när vi kommer ut till arbetsplatserna. Våra medlemmar känner att de uppmärksammas och de får möjligheter att ställa individuella frågor kring sitt medlemskap. Samtidigt får vi som förbund en chans att förmedla vad vi har att erbjuda, även för dem som inte omfattas av förhandlingsstöd. Vi diskuterar både stort och smått. Det finns ett stort intresse kring de frågor som vi arbetar med dagligen, vad vi kan erbjuda och hur vi kan påverka arbetslivet i stort. Det är viktigt med en ärlig och öppen dialog, och det känner vi att vi har med våra medlemmar och med de flesta företag i regionen, fortsätter Bettina.

Medlemsförmåner för alla
Unionen har medlemsförmåner som passar alla. Förutom stöd i förhandlingsprocesser och allmän rådgivning kring bl.a. lagar, avtal och arbetsvillkor, erbjuder Unionen även karriärcoachning och andra medlemsaktiviteter som exempelvis spännande seminarier. Bland tidigare föreläsare finns bl.a. Kjell Sundvall som producerade Jägarna och Grabben i graven bredvid.
– Vi vill naturligtvis att fler ska engagera sig fackligt. Ju fler vi är, desto större möjligheter har vi att tillsammans kunna påverka och förbättra villkor i arbetslivet. Dessutom har vi den bästa inkomstförsäkringen som finns på marknaden idag. A-kassan betalar maximalt ut 80 procent av 18 700 kronor i månaden, efter skatt blir det ca 11 000 kronor. Inkomstförsäkringen täcker mellanskillnaden mellan taket i A-kassan och upp till 80 procent av den lön som man tidigare hade. Har man betalt medlemsavgiften och uppfyllt ett medlemskrav på tolv månader så får man inkomstförsäkring i upp till sju månader när man blir arbetslös. Man kan dessutom göra en ansökan om tilläggsförsäkring på två månader och är då försäkrad i totalt nio månader, förklarar Bettina Johansson.

Ny utbildning för chefer
Unionen har särskilt riktade erbjudanden för chefer på alla nivåer. Med en specialiserad och engagerad ombudsman på varje regionkontor får cheferna en skräddarsydd rådgivning för just deras behov.
Förutom att de får möjligheten att rådfråga någon som enbart fokuserar på chefsfrågor så kommer Unionen från våren 2013 att erbjuda ett exklusivt utbildningspaket som riktar sig enbart till chefer. Utbildningen omfattar bl.a. arbetsrätt, arbetsmiljö samt hur man genomför utvecklings- och lönesamtal.
Dessutom erbjuds seminarier som riktar sig till chefer och som tar upp aktuella frågeställningar inom ledarskap och andra frågor som chefer arbetar med dagligen. De olika aktiviteterna bidrar också till ett ökat nätverkande bland chefer i hela regionen.

Ombudsman chef – riktat stöd för chefer
Pia Forsare är Ombudsman chef i Unionen Sydost och bidrar med rådgivning för allt ifrån mellanchefer och direktörer på mindre bolag till högsta ledningen på stora multinationella bolag. Anställningsavtal, löneförhandling eller förhandling då en anställning avslutas – allt detta kan Unionen hjälpa till med. Inkomstförsäkringen är också en central del, den fungerar som en extra trygghet och är ofta en av de främsta anledningarna till att man väljer Unionen som sitt fackförbund.
– Förändringar kan komma plötsligt, då är det viktigt att man har rätt stöd för att kunna hantera den nya situationen. Jag hjälper till i förhandlingsprocessen, det kan handla om granskning av löneavtal inför en ny anställning, men det kan också röra sig om ersättning då en anställning måste avslutas abrupt. Vad är det som gäller? Vilken uppsägningstid har jag som chef? Alla typer av förändringsfrågor arbetar jag med, förklarar Pia Forsare.
Unionen Sydost har omkring 1700 chefer anslutna. Antalet har ökat efter en riktad satsning på att marknadsföra ombudsmännen för chefer med namn och kontaktuppgifter direkt på hemsidan.
– Vi märker tydligt att det uppskattas att vi inom Unionen satsar specifikt på de frågeställningar som rör cheferna i vår region. Framförallt så tror jag att de känner att det finns en viss specialistkompetens hos Unionen som täcker in de för cheferna mycket aktuella frågorna kring lagar, avtal och villkor, fortsätter Pia Forsare.

Kraft att påverka
Unionen är det fackförbund som ökar mest i landet i antal medlemmar. På frågan om Varför man ökar så mycket svarar Bettina Johansson:
– Vi är framförallt ett mycket aktivt förbund som syns ute på företag landet över. Vi är involverade i våra medlemmars vardag, vi stöttar i alla skeden. Eftersom vi är så pass många medlemmar så har vi också kraft att påverka den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vi vill förbättra villkoren för både A-kassan och sjukersättningen i Sverige. För oss är det allra viktigaste att våra medlemmar ska ha det bra, det är denna grundpelare som vi byggt verksamheten på och så kommer vi att fortsätta arbeta framöver.