Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Uppdaterad industriutbildning stärker Finspång

Finspång är ett nav för svensk industri. Här finns fler industrijobb per invånare än på de flesta andra ställen, och när industriföretagen fortsätter att satsa lokalt blir kompetensbehovet akut. Med en uppdaterad industriutbildning söker den kommunala vuxenutbildningen möta näringslivets behov och samtidigt stärka integrationen i Finspång.

Att det finns jobb inom industrin är självklart. I alla fall i Finspång. Att visa vilka möjligheter som finns inom industrin har aldrig varit mer angeläget – Sverige måste konkurrera med hjälp av bättre produkter, högre effektivitet och en innovationsnivå som låglöneländerna saknar.

Gör stor skillnad för företagen
I Finspång finns en av Sveriges mest eftertraktade teknikskolor i form av Curt Nicolin Gymnasiet, men kompetensbehovet kan inte täckas upp enbart av gymnasieskolan.
– Vi har startat en uppdaterad industriutbildning för vuxna som redan efter första kullen visat fantastiska resultat. Nästan alla som gått utbildningen har fått jobb omgående. Intag sker kontinuerligt, så fort en grupp är klar startar vi en ny, berättar Helena Hellström, rektor samt studie- och yrkesvägledare inom sfi och grundkurser på vuxenutbildningen.
– För näringslivet är detta en insats som kan göra stor skillnad – med rätt kompetens kan företagen expandera och det ska vi stötta, säger Suada Talic, integrationsansvarig i Finspångs kommun samt ansvarig för den nya industriutbildningen.
– Upplägget är inte samma som på gymnasieskolan rent tidsmässigt. Industriutbildningen omfattar i stort sett samma moment och kunskapsnivå, men studietiden är avsevärt kortare för att passa vuxna som vill ut i arbetslivet snabbt. Man är klar med utbildningen den dagen man fått jobb, tillägger hon.

Stärker hela Finspång
Vuxenutbildningen nyttjar samma lokaler som Curt Nicolin Gymnasiets elever, fast på eftermiddagar och kvällar. Då får vuxeneleverna läsa in samma kunskap som gymnasieeleverna, använda samma utrustning och utvecklas i samma miljöer. Det handlar om ett hållbart nyttjande av resurser.
En annan aspekt av hållbarhet är att vuxenutbildningen gärna vill förena integrationsmål med kompetensutvecklingsmål. Därför kan man få läsa sfi och yrkessvenska samtidigt som industriutbildningen.
– Vi ska stärka Finspång med rätt kompetens, och vi ska stärka människor som bor i kommunen med rätt utbildning. Det är ju därför vi finns, säger Helena Hellström.
– Vi satsar helt och hållet på anpassad utbildning där man kan kombinera kurser och ämnen för att uppnå individuella mål, fortsätter Suada Talic. Om man är intresserad av att arbeta inom industrin men behöver lära sig svetsa och samtidigt läsa sfi i några månader så ska vi möjliggöra det.
Integration kräver att man vågar tänka utanför den traditionella skolmodellen. Näringslivet kräver samma sak. Att förse näringslivet med rätt kompetens har allt att göra med integration – bland nyanlända finns massor av kompetens som bör tas tillvara för att vidareutveckla företag och samhälle. Det tar man fasta på i Finspång.