Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Uppdrag: Fler innovationer till marknaden

Många världskända innovationer genom tiderna kommer från Sverige. För att vi ska kunna behålla ett försprång genom kontinuerliga teknikskiften behövs ökad innovationskraft, och inte minst en snabbare utvecklingstakt från idé till marknad. Det är huvudfokus för Fiber Optic Valley och Propell Innovation Hub i Hudiksvall.

Fiber Optic Valley och Propell Innovation blev under 2017 en del av RISE (Research Institutes of Sweden) som är hela Sveriges forskningsinstitut. Uppdraget handlar precis som tidigare om att stödja små – och medelstora företag i främst Gävleborg med omnejd i deras innovationsprocesser. Med ett forskningsinstitut i ryggen ökar oddsen vid stora EU-samarbeten för företagen i regionen som vill hitta nya affärsmöjligheter.

Det finns en stark politisk vilja för att stimulera och öka kunskapsutbyte mellan näringsliv och forskning i Sverige generellt. I det ingår bland annat en ambition om att höja utvecklingsnivån i små- till medelstora företag, som till skillnad från storbolagen oftast inte har resurser för att bygga egna utvecklingsavdelningar. Därför är målgruppen för Fiber Optic Valley främst små- och medelstora företag som vill hitta nya marknadsfördelar med hjälp av digitalisering. Propell Innovation fokuserar i sin tur på idéägare och tidiga startups inom alla branscher men med innovationer som den röda tråden.

Fiber Optic Valley utvecklar SMEs
Eftersom RISE Acreos fiberlabb och Hexatronic, tidigare Ericsson, funnits i Hudiksvall sedan 60-talet finns mycket kunskap bland företagen kring teknikorienterade områden som fiberteknik, bredbandskommunikation och sensorteknologi. För att öka innovationskraften etablerades Fiber Optic Valley för drygt tio år sedan med finansiellt stöd från Vinnova. Uppdraget var att fungera som länken mellan de senaste forskningsresultaten och marknadens behov. Idag är det en innovationsmiljö med ett 50-tal medlemsorganisationer med digitalisering som gemensam nämnare.

– Det är medlemmarna som står för teknikutvecklingen, men vi stöttar med olika typer av insatser såsom kompetensutvecklingsprojekt, forskningsutbyten och förmedling av internationella kontakter, upplyser Torbjörn Jonsson, chef för Fiber Optic Valley.
Under de senaste åren har innovationsmiljön utvecklats i symbios med marknaden för att idag fokusera mycket på bredband och sensorer i digitaliseringens tecken. Naturligtvis medför teknikskiftet en ökad efterfrågan på ny kompetens, och kompetensutveckling är därför ett huvudområde för Fiber Optic Valley.
Alla insatser kräver finansiering och Fiber Optic Valley kan bidra till att hitta projektmedel för att utveckla delar av det teknikinriktade näringslivet i regionen. Det yttersta syftet är att skapa enklare vägar för utveckling av nya innovationer, tillväxt och fler jobb i befintliga företag.

Propell Innovation för idéägare
För att även kunna fånga upp enskilda individers idéer och skapa en grogrund för innovationer och nya entreprenörer har Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, Fiber Optic Valley med flera etablerat Propell Innovation.
– Det som från början var ett litet projekt har utvecklats till en större verksamhet för att realisera goda idéer och ta innovationer till marknaden, förklarar projektchefen Maja Swenson, som brinner för att bygga relationer och skapa möjligheter för nya affärer.
Hon beskriver Propell Innovations roll som en partner för att innovatörer och entreprenörer ska kunna ta ett första steg in i det svenska innovationssystemet. Och till skillnad från Fiber Optic Valley är det ingen särskild bransch eller något teknikområde som gäller utan alla innovativa idéer är välkomna.

– En mycket viktig del av vår verksamhet handlar om att validera och verifiera en idé. Om idén inte håller hela vägen är det bättre att få reda på det tidigt i processen, idéägaren kan då gå tillbaka och förfina sitt koncept eller komma med en helt ny idé som har bättre förutsättningar att nå marknaden. Vår främsta roll är att få ut så många bra innovationer som möjligt, understryker Maja Swenson.
Propell Innovation har under två år stöttat idéägare och startup-företag med totalt över 90 olika idéer. De som kommit längst har fått stöd att ta nästa kliv till exempelvis in i den regionala företagsinkubatorn eller på andra sätt få rätt stöd för att komma ut på marknaden.