Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Uppfinnaren som blev global entreprenör

När Stig Engström i slutet av 1980-talet utvecklade tiltrotatorn, grävmaskinens handled, kunde han nog inte föreställa sig hur stort genombrottet verkligen skulle bli. Stig hade länge gått och funderat på hur man kunde effektivisera grävmaskinens arbete och få ut mer prestanda ur samma maskin. Svaret låg i ökad rörlighet, varpå idén bakom tiltrotatorn föddes. Det dröjde inte länge innan uppfinnaren blev entreprenör – och det med stor framgång dessutom.

På många sätt är Stig Engströms innovation en riktig framgångssaga. En positiv utveckling som börjar långt inne i de jämtländska skogarna och fortsätter spridas över hela världen.
Stig Engströms uppfinning utvecklades i det egenstartade företaget engcon som grundades 1990. Idag är encgon utan tvekan världsledande på tiltrotatorer. Verksamheten har utvecklats till en omfattande koncern som förutom moderbolag, fabrik, utvecklingsavdelning och säljbolag i Strömsund i Jämtland även omfattar säljbolag i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England och Frankrike.
Genom återförsäljare nås även större marknader i USA och Australien. engcon har dessutom en nybyggd fabrik i Polen som producerar en stor del av de komponenter och insatsvaror som behövs i slutmontaget som nästan uteslutande sker i Strömsund.
Förutom varumärket engcon ingår Drivex och Mählers med produkter för traktorer, hjullastare och lastbilar numera också i koncernens utbud.

Höjer kunskapsnivån i regionen
engcon är en stor och viktig arbetsgivare i Strömsund och Jämtland. Förutom arbetstillfällen bidrar engcon även med mycket kunskap i regionen, bland annat genom informella nätverk men även genom samarbete med Mittuniversitetet.
All produktutveckling sker i Strömsund, och Stig Engström driver många nya projekt själv, samt övervakar i princip samtliga andra utvecklingsprocesser. I en del projekt deltar studenter och forskare från Mittuniversitetet och engcon medverkar också i undervisningen på vissa utbildningsprogram på universitetet.
Civilingenjörer, civilekonomer, montörer, inköpare, logistiker och konstruktörer är bara några exempel på yrkesroller som samlas inom engcon. Koncernen har idag omkring 200 anställda varav ungefär hälften i Strömsund. Stig Engström poängterar att för den som söker ett spännande och omväxlande arbete med världen som arbetsfält är engcon ett bra val.

Nyckeln till framgång
Det kanske mest intressanta med engcon är att allt har byggts upp från grunden av målmedvetna jämtlänningar.
– Något som gör oss framgångsrika är förmågan att behålla fokus på det vi gör bäst, det vill säga tiltrotatorer. Det är vår nisch inom engcon, säger Stig Engström.
Under åren har fler produkter utvecklats, framförallt komponenter och tillbehör till tiltrotatorn. För att kunna behålla en så renodlad verksamhet som möjligt har engcon uppmuntrat anställda att starta eget och de har på så vis blivit underleverantörer till sin före detta arbetsgivare.
– Jämtland lever gott på sin turism några månader om året. Regionen behöver en stabil bas med en stark industri som är levande och pulserar året om. Det bidrar vi och våra industrikollegor till, fortsätter Stig.
Stig Engström nominerades inte helt oväntat till Årets Innovatör i Guldgalan 2013 för sina innovativa idéer. Idéer som under årens lopp resulterat i ett flertal patent och en produktutveckling som gett engcon försprång på marknaden både i Norden och globalt.