Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Uppgraderade ClinStorage, med utökad och kvalitetssäkrad lagerverksamhet i Södertälje

GMP/GDP certifierade ClinStorage erbjuder säkra och kompletta hanterings-, lagrings- och distributionslösningar för biologiska och farmaceutiska prover. Företaget etablerades först vid Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och från och med januari i år har ClinStorage även en heltäckande lager- och serviceanläggning i Biovation Park i Södertälje, här med fokus på pallhantering.

Genom att låta ClinStorage ”göra jobbet” kan man undvika felaktig hantering, förvaring och distribution av ovärderliga biologiska och läkemedelsrelaterade prover. Strömavbrott och trasiga frysar är exempel på relativt vanliga företeelser som kan resultera i att stora mängder prover förstörs, vilket i sin tur medför stora värdeförluster i både forskning och kapital.
– Faktum är att skadorna kan bli förödande, inte minst för små och medelstora forskningsbolag som ofta förlitar sig på en eller möjligen ett par projekt i taget. Vi baserar helt enkelt vår verksamhet på att eliminera risken för skador i form av förluster av värdefulla prover inom områdena bioteknik och läkemedelsutveckling, berättar Ola Camber, ClinStorage vd och delägare.

Nya möjligheter i Södertälje
Företagets grundare, docent Ola Camber och professor Sven P. Jacobsson, har båda mycket lång erfarenhet av att arbeta med läkemedelsutveckling från Pharmacia och AstraZeneca. De bidrar nu med sin erfarenhet och kunskap i form av rutiner för hantering, lagring och distribution av värdefulla prover och läkemedelssubstanser för företag inom Life Science-sektorn, med kunder över hela världen.
– Att ha full kontroll över alla sina värdefulla material är inte så lätt för mindre företag. Det är framförallt inom denna grupp som vi har identifierat ett framträdande behov av den typ av tjänster som vi erbjuder via ClinStorage. Och när tillfälle bjöds för oss att etablera en ny verksamhet i Biovation Park i Södertälje tog vi vara på den möjligheten, säger Sven P. Jacobsson.
Både Jacobsson och Camber var bekanta med lokalerna, eftersom båda tidigare haft ledande befattningar inom AstraZenecas utvecklingsverksamhet i Södertälje.
– Vi visste att området och faciliteterna kunde erbjuda en stor potential, och vi var även mycket angelägna om att etablera oss i närheten av ett nytt växande Life Science-kluster. Vi ser redan nu, inte ens ett år efter etableringen, att vi träffat rätt och att det finns en utvecklingspotential för ClinStorage här i Södertälje, fortsätter Ola Camber.

QP-release i Europa
Exempel på material som måste lagras i temperaturer ned till – 190 °C är plasma och vävnadsprover från kliniska studier, prover från prekliniska studier, rekombinant producerade läkemedel, cellbanker avsedda för produktion av läkemedel, temperaturkänsliga föreningar och peptider och utvecklade läkemedel för kliniska prövningar och försäljning.
ClinStorage är certifierade av Läkemedelsverket för import av läkemedel och farmaceutiska substanser från hela världen till Europa. Genom Ola Camber erbjuder ClinStorage QP-release i Europa, vilket är en mycket värdefull tjänst för små och medelstora läkemedelsföretag som vill komma in på nya marknader.

Lagring av hela pallar
Från och med i år kan ClinStorage även erbjuda säker hantering och lagring av hela pallar av värdefulla prover och material, något som stärker helhetserbjudandet ytterligare.
– När det gäller säker hantering, förvaring och distribution av biologiska och farmaceutiska prover finns inga kompromisser. Och enligt våra egna normer är vi helt inställda på att endast leverera högsta kvalitet och best practice till våra kunder, avslutar Ola Camber.

ClinStorage is GDP and GMP certified by the Swedish MPA
• Storage of e.g. medicinal and investigational products, plasma, tissues and cells
• Wholesale distributor for medicinal and investigational products
• Batch release and certification (QP Release)
• Import and batch release of medicinal and investigational products from 3rd countries
• GMP audits