Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Uppkopplade prylar kräver nya affärsmodeller

I en värld där allt fler prylar kommunicerar direkt med andra prylar utgör säkerheten en stor utmaning. Som företagare gäller det också att fundera på vad det är man säljer när fokus skiftar från produkt till funktion.

Det finns egentligen ingenting som talar emot en allt högre grad av uppkoppling av allt fler produkter. Tekniken för ”Internet of Things” (IoT) finns. Det mest intressanta, ur ett affärsperspektiv, är tjänsterna som kan skapa helt nya affärsmodeller. Teknikhöjden behöver inte alltid vara så hög, men det krävs att man tänker efter och frågar sig vad det är man egentligen säljer.

– Traditionellt tappar säljaren produkten i säljögonblicket. Med IoT skapas nya möjligheter för säljaren att upprätthålla kontakten med kunden, så länge produkten används. För att kunna upprätthålla en långsiktig relation kanske man också behöver utöka kundsupporten och göra andra förändringar i organisationen och paketeringen av sitt erbjudande. Vi har möjlighet att hjälpa våra kunder med både tekniken och affären, säger Björn Lindeberg, Business Manager, Cybercom Sweden i Linköping.

Cybercom är en mjukvaruutvecklare som hjälper företag och organisationer att navigera i tekniklandskapet.

– Norden är vår hemmamarknad, men vi har en global leveransorganisation, tillägger Johan Ivansson, Director Business Unit, Cybercom Sweden.

Innovation Zone testar nya idéer
Till sin hjälp att ta fram och testa nya idéer har Cybercom en kreativ byrå, Innovation Zone, som erbjuder innovationstjänster inom Internet of Things.

– Vår filosofi är att snabbt skapa konkreta resultat på frågor som ofta uppfattas som komplexa och svåra. Till vår hjälp har vi ett labb med både hård- och mjukvara där vi direkt kan testa och konkretisera idéer, säger Johan Ivansson och fortsätter:

– Byrån består av ett gäng konsulter med grym erfarenhet av att driva innovation från en rad branscher och teknikområden. Tillsammans erbjuder vi en oslagbar kombination av nytänkande och erfarenhet kring teknik, prototyping, säkerhet och affärsutveckling.

Rådgivningstjänsterna hjälper kunderna att få reda på vilken teknisk lösning som är användbar inom de områden de vill utveckla.

– Vi befinner oss ständigt i teknikens framkant och kan ge konkreta svar på vad som är en ”fluga” och vilken teknik som kommer vara framtidssäker. Vi erbjuder även hjälp med att få svar på hur man kan tjäna pengar på sina idéer. För att komma till konkreta och snabba resultat jobbar vi med beprövade och etablerade modeller: inspirationsseminarier för ledningsgrupper, affärscase och fallstudier kring hur man bör organisera sin verksamhet till nya förutsättningar, kommenterar Johan Ivansson.

Connected Identity och nytt e-legitimationssystem
Cybercom har ambitionen att vara ett nordiskt ”Centre of Excellence” inom Connected Identity, som fokuserar särskilt på området digital identitet och access, vilket är en stor utmaning för hela det uppkopplade samhället.

– Prylarna ligger efter den traditionella IT-världen säkerhetsmässigt, vilket kan skapa sårbarheter som kan äventyra säkerheten i de system som byggs upp. Tekniken för att göra dem säkrare finns, men man måste värdera riskerna och göra rätt insatser, säger Björn Lindeberg.

I IT-världen har säkerhet traditionellt handlat om att låsa in och skydda. Men dagens digitala ekosystem, där varje organisation verkar tillsammans med andra, kräver att man delar information och system. Så nu ligger fokus istället på att kunna säkra upp det man delar. Det gäller att bygga säkra men samtidigt flexibla system, där användaren med en inloggning kan få åtkomst till många applikationer internt och externt, så kallad Single Sign-On. Här är så kallade identitetsfederationer en viktig teknik.

– Inom Connected Identity har vi själva utvecklat produkten IdentityHub som just skapar möjligheten till flexibel inloggning och federationer för alla användare, både internt och inom ekosystemet. Andra federationsbaserade projekt som vi arbetar med just nu är våra stora helhetsåtaganden – det nya e-legitimationssystemet för publik sektor och Skatteverkets nya system för digitala signaturer, berättar Björn Lindeberg avslutningsvis.