Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Upplev historiska platser på ett nytt sätt i Hallstahammar

I Hallstahammars kommun finns det alltid något att uppleva. Utspritt över hela kommunen finns en uppsjö av olika aktiviteter året om, och i tidens tecken har mycket utvecklats med hjälp av digitala verktyg. Traktens brukshistoria kan idag upplevas på ett nytt sätt, liksom Strömsholms anrika hästnäring och Sveriges näst äldsta kanal.

Det finns flera starka besöksmål som sätter Hallstahammar på kartan. Bland de främsta räknas Strömsholms slott, Strömsholms kanal, ÅsbySkantzen-området med hotell, camping och bad samt Västmanlands största besöksmål Åsby hem & trädgård.
– Åsby hem & trädgård är verkligen en stor tillgång för Hallstahammar och hela regionen, säger Mari Högkvist, besöksnäringsutvecklare i Hallstahammars kommun.
Med över en halv miljon besökare årligen utgör butiken, som har stora visningsytor och ett eget kafé mitt i butiksmiljön, en unik destination som även drar långväga besökare till regionen. Att anläggningen dessutom ligger på en historisk plats i ÅsbySkantzen-området, alldeles intill Strömsholms kanal, skapar en stor utvecklingspotential för den lokala besöksnäringen.
– Vår viktigaste uppgift när det gäller destinationsutveckling och i arbetet med att stärka besöksnäringen över lag är att ta fasta på befintliga värden och vidareutveckla dem. Vi arbetar för att få besökare till exempelvis Åsby hem & trädgård att stanna en dag till för att uppleva andra värden på plats, fortsätter Mari Högkvist.

Unika upplevelser digitaliseras
För en kommun av Hallstahammars storlek, med knappt 16.400 invånare, är ett besöksantal som överstiger en halv miljon årligen en ansenlig siffra. Och det är bara räknat på Åsby hem & trädgård. Om man dessutom räknar in antalet besökare till slottet, kanalen och inte minst alla som tar del av Strömsholms kulturarv i form av ridsport och tillhörande aktiviteter, så blir siffran ännu större.
Det går snabbt att konstatera att Hallstahammar har ett värdefullt historiskt arv och flera olika företagskulturer som skapar en bra utgångspunkt för besöksnäringen att utvecklas. För att tillgängliggöra Hallstahammars utbud har kommunen på senare år utvecklat flera appar som guidar och underlättar besök i olika delar av kommunen.
För två år sedan lanserades appen Hästmuseum Strömsholm. Den bygger på upplevelser utifrån fem vandringsstråk i området, med presentationer i anslutning till olika intressanta punkter på vägen. Appen fungerar som en guide i området och kan bara användas på plats. Under 2020 lanserades den även på engelska. Liknande appar finns även för Kolbäck och Hallstahammars tätort.
– Utgångspunkten i våra appar är människors berättelser om platsen, vilket ger en helt annan karaktär än en traditionell historievandring. Vi vill sticka ut hakan och vara annorlunda. Vi vill välkomna fler besökare och visa vilka unika värden som finns i vår fina kommun, avslutar Mari Högkvist med.