Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Upplev stad, sjö och fjäll på en och samma plats

Östersund är en stor stad i litet format. Staden ligger mitt i en expansiv fjällregion som förknippas med starka varumärken som Åre, Vemdalen, Funäsdalen, Bydalen och Storlien. Nu satsar Destination Östersund ännu mer på att tydliggöra lokala värden för att stärka Östersund som boende- och besöksort.

– Allt vi gör, gör vi för att människor ska tycka om Östersund. Det är vår vision, inleder Katarina Rhensbo, kommunikationsansvarig på Destination Östersund.
– Vi har fyra huvudområden som vi arbetar med för att nå vår vision: Stadsutveckling, Marknadsföring av Östersund, Turist Center och Convention Bureau – alla dessa områden har olika utvecklingsmål men den gemensamma nämnaren är att göra Östersund till den bästa platsen att besöka, uppleva och bosätta sig på.

Sälja mer till fler
Destination Östersund medverkar i många olika projekt för att göra Östersund attraktivt. Genom att vara den samlande kraften, som ser till att saker händer i stadskärnan, att den dekoreras och utvecklas, är ett exempel.
Destinationsbolaget fungerar även som en länk mellan näringslivet och kommunen, samt håller företagarna uppdaterade med kunskap som skapar konkurrenskraft.
– En mycket viktig uppgift vi har är att se till att besökare och konferensdeltagare kommer hit istället för att åka någon annanstans. Företagens medarbetare och Turistbyrån ser dessutom till att besökarna blir så väl omhändertagna att de vill stanna kvar, förklarar Katarina Rhensbo.
Med andra ord handlar det i mångt och mycket om att se till att företagarna kan sälja mer till fler. Det i sin tur skapar jobbtillfällen för alla som bor i regionen och skatteintäkter som kan användas för att utveckla hela samhället.

Upplev stad, sjö och fjäll
Östersund erbjuder en unik kombination av stad, sjö och fjäll. Det är en växande och nyfiken stad med inkluderande puls och spännande visioner, som Katarina Rhensbo uttrycker det.
– Här finns en öppenhet där traditioner krokar arm med mångfald och utveckling. Här kan lokalt och globalt betyda samma sak. Lika och olika är lika bra. Här är arbetet viktigast. Men fritiden ännu viktigare. För oss är livets mjuka värden tydliga. Livsstilen är aktiv och både kultur och natur lockar.
Östersund erbjuder stadspuls vid Storsjöns strand med fjällvärlden bara en drömmande blick bort.