Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Uppsala linneanska trädgårdar erbjuder kunskapsladdade upplevelser

Namn som Mark Knopfler, Carola, Elton John och Thåström toppar listan över framstående artister som gärna gästar Uppsala linneanska trädgårdar. I samarbete med Welcome Uppsala arbetar Uppsala universitet för att locka de största och mest omtyckta artisterna till regionen, och intresset för Uppsala linneanska trädgårdar har därför skjutit i höjden.

Trädgårdsdirektör Mats Block har det yttersta ansvaret för vidareutveckling, bevaring och marknadsföring av Uppsala linneanska trädgårdar. Trädgårdarna, som är en del av Uppsala universitet, är bland de mest omtyckta och mest välbesökta platserna i hela regionen. Samtidigt fyller de en viktig funktion för universitetets utbildningar och forskning inom botanik och angränsande områden.
– Omsättningen är ungefär tre miljoner kronor för trädgårdarnas besöksverksamhet, men för regionen genererar vi betydligt mer om man uppskattar siffror kring ökad handel, antalet hotellnätter och så vidare. Uppskattningsvis handlar det om en omsättning på uppemot 60 miljoner kronor årligen som kan kopplas till trädgårdarnas dragkraft, säger Mats Block.

Traditionella och moderna uppdrag
Att man lyckas knyta samarbeten med kända artister bidrar till trädgårdarnas attraktionskraft som besöksmål. Under året anordnas även konstutställningar och andra aktiviteter i nära samarbete med lokala företag. Mats Block berättar även att Uppsala universitet och Uppsala linneanska trädgårdar medverkar i ett nytt projekt tillsammans med kommunen, Den goda staden.
– Vår främsta roll är att odla växter och upprätthålla en mångfald kring det. Det är det traditionella uppdraget för alla botaniska trädgårdar. Vårt moderna uppdrag omfattar dock mycket mer än så, eftersom vi även håller öppet för allmänheten och erbjuder en fantastisk upplevelse i att besöka trädgårdarna.
Uppsala linneanska trädgårdar har blivit en naturlig mötesplats i Uppsala. Förutom naturrikedomen erbjuds andra aktiviteter och upplevelser runtomkring, bland annat i form av konstutställningar och konserter. Man medverkar till och med vid olika idrottsevenemang som hålls i staden.

Arbetar för att sprida kunskap
Uppsala linneanska trädgårdar kan även fungera som plattform för forskning utanför botanik. Ett pågående samverkansprojekt angränsar till psykologiområdet, där man bland annat undersöker gröna miljöers påverkan på människors hälsa. Samarbetet tog form i samband med att universitetet samlokaliserade psykologi- och lärarutbildningarna i närheten av trädgårdarna. Ett annat kunskapsområde som snuddar vid botaniken är neurovetenskap, där man nu studerar varför blomflugor väljer vissa typer av blommor.
– Oavsett vilken inriktning forskningen har så är det viktigt att vi kan hitta nya användningsområden som gagnar samhället. Vi arbetar för att fler ska upptäcka Uppsala linneanska trädgårdar som besöksmål. Samtidigt vill vi att de får med sig ny kunskap hem efter besöket, förklarar Mats Block.
Den viktigaste kunskapen omfattar förståelse för hur mänskligt agerande påverkar miljön. Då är det viktigt att förstå ekologi och hur allt hänger ihop. Det är exempel på samhällskritisk kunskap som finns samlad och öppet tillgänglig för allmänheten i Uppsala linneanska trädgårdar.

Kort om Uppsala linneanska trädgårdar
Sveriges äldsta botaniska trädgård finns i Uppsala och är en del av Uppsala linneanska trädgårdar, som även omfattar Linnéträdgården och Linnés Hammarby, som var Carl von Linnés sommarresidens.
I 350 år har de linneanska trädgårdarna kombinerat botanik och hortikultur till en skön och lärorik blandning. Idag står trädgårdarna öppna för såväl allmänheten som för forskare inom alla kategorier vid Uppsala universitet samt andra akademiska samarbetspartners.