Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Uppsala- Sveriges fjärde storstad

Uppsala växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Tillväxten i näringslivet är stark. Med närheten till universitet, starka branschkluster och internationellt ansedda forskningscentra, lockar Uppsala allt fler expansiva och ofta högteknologiska företag.

Uppsala är en dynamisk plats att verka på, inte minst för företag med internationell utblick. Här finns välutbildad arbetskraft och en stark entreprenörsanda. Den unika kopplingen mellan världsledande akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher, som till exempel life science, clean tech, informations- och kommunikationsteknologi.

Med över 207 000 invånare, cirka 19 000 företag och 40 000 studenter är Uppsala landets fjärde storstad. Inpendlingen till regionen är omfattande och fler väljer att bosätta sig här.

17 minuter till Arlanda och världen
Uppsala är en del av Stockholmsregionen som är en av Europas snabbaste växande regioner. Det tar 38 minuter med tåg till Stockholm och 17 minuter till Arlanda. Med goda förbindelser bidrar det till ett näringsliv med stor rörlighet och tillväxt.

Växande bostads- och arbetsmarknad
Prognosen säger att Uppsala har 350 000 invånare år 2050. Det innebär att 70 000 nya jobb kan skapas inom den perioden. Det råder även högt tryck på fastighetsmarknaden, där kommunen har viljan och ambitionen att bjuda in fler aktörer. Byggtakten på kommunens mark kan öka genom att planlägga fler mindre tomter med byggrätt, vilket ger fler byggherrar och ökad konkurrens. Det i sin tur ger en levande attraktiv stad som präglas av mångfald och högre kvalitet för Uppsalaborna. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat från sju till 45, där målet är 100.

– Det händer mycket i Uppsala nu och vi utvecklar kommunen till en hållbar och attraktiv plats att bo, leva och driva företag i. Vi har en stark tillväxt där intensivt kunskapsutbyte i en kreativ miljö skapar nya jobb och innovationer som gör avtryck i resten av världen, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Kommunen står rustad
Uppsalas snabba utveckling ställer krav på den kommunala organisationen.
– Vi anpassar kommunen till en modern serviceorganisation. Det ska vara lätt att ha med oss att göra. Vi utvecklar vår servicekultur, säkerställer att våra processer är effektiva, har fokus på leverans till medborgare och andra som bor och verkar här eller vill komma hit, säger stadsdirektör Joachim Danielsson.

Bästa stadskommun
För andra året i rad har tidningen Fokus rankat Uppsala till Sveriges bästa stadskommun att leva, verka och bo i. Totalt av landets 290 kommuner ligger Uppsala på en andraplats.

Uppsalas stadskärna har även vunnit silver i den prestigefulla tävlingen ”Åres stadskärna” och Uppsala är också Sveriges bästa studentstad 2015.

Välkommen hit. Välkommen hem. Till Sveriges fjärde storstad.
Läs mer på uppsala.se och naringsliv.uppsala.se

Marlene Burwick (S) kommunstyrelsens ordförande
Joachim Danielsson, stadsdirektör