Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Uppsalatryckeri expanderar med komplett filial på Åland

Visibia är en helhetsleverantör inom visuell marknadsföring. Att vara en heltäckande partner för design, layout och produktion av trycksaker och annat material som behövs för att effektivt lyfta kundens varumärke omfattar verkligen allt från ax till limpa för Visibia. Projektledning, layout, produktion och slutmontering – ingen uppgift tycks vara för komplicerad.

Uppsala, Stockholm och nu även Mariehamn på Åland – Visibia expanderar både geografiskt och kompetensmässigt. Den nya filialen i Mariehamn har tillkommit efter många års samarbete med kunder på Åland.
– Att finnas geografiskt nära våra kunder förenklar för alla parter och eftersom det inte finns någon heltäckande aktör inom visuell marknadsföring på ön såg vi den unika möjligheten i att starta upp en ny nisch där. Nu har vi en stark närvaro på en marknad som både expanderar och som kan öppna ytterligare möjligheter för oss, berättar Johan Wanselius, vd och delägare sedan några år tillbaka.

Det mesta inom visuell marknadsföring
Visibia är i grunden ett gammalt familjeföretag i Uppsala. För fyra år sedan köpte Johan in sig och för ett år sedan såldes det till ett nystartat holdingbolag där Johan är delägare. Under moderbolaget finns ytterligare fem företag. Det ger viss tyngd till verksamheten, idag finns det goda möjligheter att investera i och vidareutveckla Visibia på samtliga marknader.
– Vår största styrka är bredden, konstaterar Johan. Visibia erbjuder tjänster och produkter både för privat- och företagskunder. I Uppsala har vi som exempel en stor andel studenter som kunder eftersom vi erbjuder en hel del självservicetjänster här. Samtidigt har vi några av regionens största företag som återkommande kunder.
Visibia kan leverera det mesta inom visuell marknadsföring – inklusive profilkläder, dekaler, skyltar och annat som gör att man syns offentligt. Dessutom kan företaget hjälpa till med saker runtomkring. Om det exempelvis handlar om en ny butik så kan Visibia till och med hjälpa till med bygglov, nya ljusskyltar, fönsterdekor – i stort sett allt som kan tänkas behövas för att butiken ska kunna öppna som planerat.

Trygghet med enhetliga leveranser
Visibia syns lite varstans i Stockholms- och Uppsalaregionen. I samband med att Kvarnholmen utveckling AB bygger nya bostäder intill Slussen i Stockholm har Visibia ansvar inför visningar för omkring 5000 personer vid varje event. Alla trycksaker och annat marknadsföringsmaterial ligger på Visibias ansvar. Det kan omfatta 25 – 30 olika produkter vid varje tillfälle som levereras enhetligt av en och samma aktör – enklare kan det inte bli för kunden, understryker Johan Wanselius.
– Vi levererar det vi lovar och vi gör det effektivt. En märkbar trygghet med att ha en och samma leverantör för allt är att om något skulle gå fel på vägen kan vi snabbt och enhetligt rätta till det, så att leveransen ändå blir som kunden tänkt sig. Om man har flera olika leverantörer kan det bli svårare att styra över eventuella felmarginaler.

Vill öppna fler enheter
Fram till våren 2014 var Visibia känt som Kopieringshörnan i Uppsala. I samband med att företaget slog upp portarna till den nya filialen på Åland hösten 2014 bytte man namn till Visibia, som passar den moderna verksamheten som omfattar så mycket mer än kopiering.

Att öppna fler filialer hör till Visibias framtidsambition. Det ska helst vara små, sammansvetsade enheter som samverkar för storskalighet men som samtidigt kan möta kunden lokalt.