Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Uppstart av nickelgruva kan förändra Sveriges framtid

Sverige har alla förutsättningar för att i framtiden bli en självförsörjande producent och exportör av högkvalitativt nickel. Det skulle inte bara betyda oerhört mycket för vår industri, utan även innebära ett rejält lyft för en norrländsk inlandskommun i form av utvecklingsmöjligheter som föds via ett tillskott av hundratals, möjligen tusentals, nya arbetstillfällen.

I Rönnbäcken i Storumans kommun finns unika nickelfyndigheter som av Nickel Mountain Group AB bedömts som lönsamma för framtida gruvdrift.
– Det här är en unik möjlighet för Sverige att bli en del av världsmarknaden för nickel, säger Torbjörn Ranta, vd Nickel Mountain Group.

Gynnsamt industriellt projekt
Uppskattningsvis skulle Rönnbäcken stå för en eller ett par procent av den globala marknaden som i dagsläget omfattar ungefär två miljoner ton koncentrerat nickel per år i produktionsledet. Ungefär två tredjedelar av allt nickel som tillverkas i världen används för framställning av rostfritt stål. Sverige importerar i dagsläget omkring 30 000 ton nickel per år, vilket i stort är lika mycket som Rönnbäcken bedöms kunna producera.
Sverige skulle med andra ord bli självförsörjande när det gäller nickel för stålindustrin. Rönnbäcken skulle med stor sannolikhet även kunna producera betydande volymer för den internationella marknaden och därmed öka Sveriges exportnetto avsevärt. Ur ett industriellt och ekonomiskt perspektiv ses projektet som lönsamt eftersom det tryggar en viktig råvara och gör Sverige oberoende av utländska leverantörer. Världens största nickelproducent heter för övrigt Norilsk Nickel och ligger i Ryssland.
Nickelfyndigheten i Rönnbäcken är en sulfidfyndighet vilket har en stor inverkan på hela brytningsprocessen. Generellt innebär det i relativa termer en minskad miljöpåverkan eftersom flera miljövådliga moment utesluts som förekommer i den andra huvudkategorin av nickelfyndigheter, lateriter. Därför kan Rönnbäcken, även om det kan låta lite tillspetsat för vissa, faktiskt ses som en gynnsam fyndighet även ur miljösynpunkt.

Vändpunkt för Storuman
Den sociala hållbarhetsaspekten borde också uppmärksammas. Att starta upp gruvdrift i Rönnbäcken skulle medföra hundratals nya arbetstillfällen i en kommun som bara har omkring 6000 invånare. Och det är enbart för utvinningen.
Underleverantörer och serviceverksamheter inräknade handlar det enligt Torbjörn Ranta om drygt tusen arbetstillfällen. En sådan utveckling skulle föra med sig en ökad inflyttning som i sin tur blir ett uppsving för en kommun som hittills till stor del levt på säsongsbetonade näringar som turism.
– Det finns inte på marginalen så många nya helårsjobb i Storuman, vilket naturligtvis gör det väldigt svårt för ungdomar som studerat på annan ort att komma tillbaka. Eftersom det finns starka turistorter i Storuman, Hemavan och Tärnaby, har huspriserna dessutom gått upp. Ekvationen blir svår för den som inte kan försörja sig med hjälp av ett helårsjobb, konstaterar Eva Helleberg, lokal representant för Nickel Mountain Group i Tärnaby.
Ett tillskott på hundratals nya jobb skulle kunna bli en vändpunkt för Storuman. Om en långsiktig utveckling inte kan tryggas med hjälp av jobb så kan det bli fråga om en omfattande avbefolkning på sikt, en trend som redan satt sina spår på många ställen i norra Sverige.

Stärker banden med Norge
Storuman ligger på gränsen till Norge. Gruvdrift i Rönnbäcken skulle kunna stärka banden mellan Sverige och Norge, och dessutom bidra till en förstärkt infrastruktur genom Västerbotten och vidare in i Norge mot den närmaste utskeppningshamnen Mo i Rana.
– Idag saknas järnvägsförbindelse mellan Sverige och Mo i Rana, men om det i framtiden skulle bli aktuellt skulle hela den norrländska basindustrin kunna dra nytta av det, påtalar Torbjörn Ranta.
Nickel Mountain Group har fått produktionsrätter, så kallade bearbetningskoncessioner, som löper över 20 år. I nästa steg behövs de nödvändiga miljötillstånden för att få starta gruvbrytningen. Nu genomförs en preliminär genomförbarhetsstudie (pre-feasibility study). Parallellt med den förbereds framtagandet av alla material som behövs för att kunna ansöka om miljötillstånd.
De tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågeställningarna hänger nära ihop och måste analyseras parallellt. Detta är ett mycket stort och omfattande arbete och kommer att ta ett par år.