Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Uppstickare inom anläggningsbranschen

Jonab är ett växande anläggningsföretag i Halland. Tillräckligt stort för att kunna ta sig an stora projekt, men samtidigt med en slimmad organisation som garanterar korta beslutsvägar och effektiv hantering av förfrågningar.

Man kan med gott samvete säga att Jonab är en uppstickare inom anläggningsbranschen. I konkurrens med de stora drakarna inom bygg och anläggning står sig Jonab väl, vilket de nuvarande projekten också vittnar om.

Bygger Södra infarten
Anläggning av Södra infarten är ett av Hallands större infrastrukturprojekt. Här medverkar Jonab i den första etappen av tre, när det gäller arbetet med att göra Laholmsvägen mer effektiv och säker.
– Södra infarten etapp 1 innefattar ombyggnad av trafikplats 43 vid Hallarna, en ny infart (42) från E6an, söder om den vi har här idag i Halmstad. Via den nya avfarten ska det vara enklare för trafik att ta sig direkt till hamnen och industriområdet i anslutning till den, informerar Ola Lovén, arbetschef på Jonab.
Första etappen kommer att pågå fram till 2021, och givetvis hoppas Jonab på att få vara med och räkna på kommande etapper.

Nytt färjeläge i Halmstad
Jonab har fullt upp under flera år framåt. Utöver jobbet på Södra infarten förlänger Jonab i skrivande stund den befintliga kajen i hamnen i Halmstad, som ägs och drivs av HallandsHamnar. Här bereds plats för att ta emot två fartyg åt gången istället för ett som kajen är byggd för nu. Satsningen görs för att Stena Line valt att flytta linjen som går från Halland till danska Grenå från Varberg till Halmstad.
– Vi står för helheten när det gäller kajprojektet, det vill säga allt från muddring till gjutning av nya balkar för kajen, som blir 60 meter längre när uppdraget är klart. Vi anlägger även fundament för en bilramp som ska byggas i anslutning till kajen samt en ny vänthall, berättar Ola Lovén.
Projektet kommer att pågå under hela 2019.

Nya Gamletullsbron
Halmstad kommun har beslutat att byta ut den gamla brandskadade Gamletullsbron till en helt ny bro. Den nya Gamletullsbron, som ska vara på plats innan julhandeln startar i början av december i år, projekteras och byggs av Jonab till en kostnad på omkring tio miljoner kronor.
Projektet är förvisso mindre än Södra infarten och den nya kajen, men dock så viktigt för Halmstads utveckling då bron över Nissan är lite av en symbol för staden och därför har ett högre värde än vad som kan räknas enbart i kronor och ören.
– Vi är en lokal förmåga att räkna med. Vi bor och verkar här i området och vi tror på Halmstads utveckling. Vi ska också vara en del av den utvecklingen under många år framöver, lovar Ola Lovén.