Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Uppstickare inom bemanningsbranschen

Tre driftiga och engagerade entreprenörer från Uppsala har startat ett eget bemanningsföretag. Det är deras bidrag till att lösa en del av den lokala industrins utmaningar. Att få tag på rätt kompetens är både kostsamt och tidskrävande, dessutom utgör det en viss risk inom vissa branscher att alltid ha fast personal året om. Nu finns det en möjlighet att kringgå utmaningarna genom att låta Bemannab ta rodret.

Entreprenörerna och tillika lokalpatrioterna Sammy Lindgren, Niklas Jensen och Edvard Andersson har många års erfarenhet som egenföretagare. De känner den lokala marknaden i Uppsala mycket väl och har ett stort gemensamt kontaktnät som sträcker sig över flera branscher.

Ska utöka med fler branscher
Grundarna insåg snabbt vilka stora fördelar som finns med bemanning. Behovet inom bygg- och rivningsbranschen, som Bemannab fokuserar på i dagsläget, är omfattande och förväntas utvecklas ytterligare. Och detta är bara början – på sikt kommer fler branscher att täckas upp, försäkrar Sammy Lindgren.
– Den personal vi har idag har lång erfarenhet av bygg, rivning, markarbeten och sanering. Men i framtiden kommer vi även att knyta in fler kompetensområden. Företaget etablerades i nuvarande form i år, så vi befinner oss fortfarande i startgroparna.
Det är redan många som hör av sig till Bemannab, trots att företaget inte marknadsfört sig på bred front ännu. Först och främst är man på jakt efter någon som kan sköta rekryteringsarbetet på heltid eftersom de tre grundarna dessutom har andra sysselsättningar parallellt.

Fördelar med bemanning
De främsta fördelarna med bemanning, enligt Sammy Lindgren, är framförallt flexibiliteten och möjligheten att styra bemanning efter behov. För kunderna innebär det en direkt trygghet i att Bemannab tar den kostnadsmässiga risken som förknippas med fast anställd personal. Dessutom står Bemannab för all utbildning som behövs för att utföra uppdraget ute hos kund.
– Vi levererar självgående personal med hög kompetens och lång erfarenhet. Kunderna slipper lägga resurser på att utbilda och handleda. Det har vi redan tagit hand om och det utgör kanske en av de främsta konkurrensfördelarna för oss också.

Bidrar till Uppsalas utveckling
För personalen innebär det också en fantastisk möjlighet att vidareutveckla sin egen kompetens med gratis utbildning och en trygg anställning på Bemannab. När ett uppdrag tar slut har man inga problem att snabbt hitta ett nytt tack. Det är både tack vare efterfrågan inom den befintliga personalens kompetensområde, och dels tack vare Uppsalas stundande utveckling.
Sammy Lindgren tror på en stark tillväxtpotential i Uppsala med omnejd:
– Uppsala befinner sig mitt i en gigantisk expansion där det ska byggas mycket nytt inom kommande år. Det är en utveckling som vi från Bemannabs sida gärna är med och bidrar till.