Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Upptäck nya möjligheter med teknik

Exploratoriet Skellefteå Science Center har etablerats för att barn och unga behöver få återupptäcka hur roligt och givande det är att få bygga och konstruera, uppfinna och laborera. Då kommer intresset för teknik att stärkas och det är något som behövs inte bara i Skellefteå utan i hela Sverige för att den långsiktiga kompetensförsörjningen ska gå ihop.

Exploratoriet öppnade i början av december förra året och har på mycket kort tid blivit ett populärt besöksmål i Skellefteå. Grundtanken bakom kommunens stora satsning på ett helt hus fyllt av teknik och upplevelser kring tekniska fenomen är att alla barn och ungdomar i regionen ska få en möjlighet att utveckla nyfikenhet och intresse kring teknik.

Från tradition till nya Skellefteå
Skellefteå Science Centers verksamhetschef David Hübinette menar att Exploratoriet i mångt och mycket är ett länge eftertraktat komplement till andra kommunala satsningar för att stärka teknikintresset i regionen.
– Skellefteå har skapat en infrastruktur kring teknik med nya arenor för utveckling och utbildning. Trä- och teknikarenan T2, Skellefteå Science City och innovationsarenan The Great Northern är några exempel på det, och nu har vi också invigt Exploratoriet för att kunna erbjuda något för barn och ungdomar.
Exploratoriet har utvecklats med många av storstädernas Science Center som förebilder. Med inspiration från bland annat Tekniska museet, Universeum och Teknikens hus har Skellefteå skapat något som är unikt för regionen, och som speglar ett tekniskt arv som Skellefteå står för och vill förmedla.
– Vi har starka inslag från basnäringar som Skellefteå är känt för. Kraft från älven och mineraler från gruvnäringen, samt träteknik och träbyggande är några områden som är starkt förknippade med vår region och som vi också ska visa upp i Exploratoriet. Samtidigt ska vi visa det nya Skellefteå med skarpa inslag av ny teknik och IT, förklarar David Hübinette.

Konstant utveckling
På Exploratoriet finns skolprogram med pedagogiskt material som är utformat i enlighet med förskolans och grundskolans läroplaner. Skolprogrammen innehåller aktiva inslag där eleverna får delta i experiment och diskussioner. Alla barn från förskolan och upp till gymnasieskolan kommer att årligen få besöka Exploratoriet.
Exploratoriet håller dessutom öppet för allmänheten med spännande utställningar och upplevelsemiljöer, naturligtvis med interaktiva inslag. Både fasta och tillfälliga utställningar kommer att varvas för att skapa en ny upplevelse varje gång. Det är fråga om en konstant utveckling.
– Vi kommer att utveckla nya koncept kring Exploratoriet hela tiden. Seminarier, workshops och andra aktiviteter finns på agendan. För att teknikintresset ska vara hållbart över tid behövs nya upplevelser och det ska vi tillhandahålla. Detta är en av kommunens absolut viktigaste satsningar för att trygga teknikorienterad kompetens till regionen på lång sikt, säger David Hübinette som avslutning.