Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Uppvidinge satsar på företagaren

Som på många andra orter i Småland finner man en sann företagsanda i Uppvidinge kommun. Här pågår ständigt ett arbete med att främja nya idéer som kan leda till att det skapas nya företag som så småningom kan bli växande arbetsgivare. Var nionde invånare är egenföretagare i Uppvidinge och det gör kommunen till en av Sveriges mest företagsamma.

Uppvidingebornas företagarglädje uppmärksammas ofta i olika forum och mätningar, bland annat ligger kommunen alltid högt upp i den företagarmätning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv.

Satsar på ungdomar
Det finns naturligtvis många teorier kring Uppvidinges framgångar. Att arbeta för att tidigt involvera ungdomar och främja intresse för entreprenörskap är en del i det. Det sker både i skolan och på andra ställen runtom i kommunen.
Projektet Sommarentreprenörerna är ett exempel på hur kommunen tillsammans med Nyföretagarcentrum jobbar aktivt med att ungdomar ska få ta del av affärslivet. I projektet får deltagarna stöttning i utveckling av nya affärsidéer. Detta leder till att ungdomarna kan driva ett sommarföretag.
– Sommarentreprenörerna har fått ett väldigt bra bemötande och de har kommit med flera gångbara affärsidéer som kan utvecklas till riktiga företag, säger kommunens näringslivsutvecklare Magnus Jonsson.
Under hösten 2018 deltar kommunen tillsammans med Ung Företagsamhet även i ett projekt som heter Höjdarkonsulterna där elever i årskurs 5 ska göra studiebesök på företag. Eleverna mäter avstånd till exempel från kontorsstol till kaffemaskin, skrivare och toalett. Detta ska resultera i en rörelseapp som företaget kan använda för att främja hälsan hos sina anställda.
Eleverna ska sedan redovisa detta inför en stor jury på Linnéuniversitetet i Växjö.
Även när det gäller äldre elever fokuserar Uppvidinge kommun på att knyta samman skola och näringsliv. På Uppvidinge gymnasieskola finns möjlighet att studera på lärlingsprogram där en stor del av studietiden är förlagd ute på företag.

Sveriges mest företagsamma
Uppvidinge är till invånarantalet (cirka 9500) en mindre kommun, men har stora ambitioner. Det finns en mångfald inom näringslivet med många olika branscher representerade. Med ungefär 1150 aktiva företag är var nionde invånare entreprenör – och Uppvidinge är därmed en av Sveriges mest företagsamma kommuner. Här finns en tydlig och positiv företagaranda där samverkan och lyhördhet är tongivande.
– Företagen i vår kommun är väldigt duktiga på att samarbeta. Det föder nya idéer som gör att nya företag startas och verksamheter växer, säger Magnus Jonsson, som jobbar mycket med att marknadsföra Uppvidinge som en attraktiv företagarkommun i olika forum.