Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ur vår tradition växer ett nytt näringsliv fram med stark innovationskraft

Vare sig det handlar om geografiska informationssystem, framtidens drivmedelsindustri eller om mathantverk så präglas Gävleborg idag av ett starkt nytänkande och kreativa idéer. Företag med en historia som basindustri, exempelvis Iggesund Paperboard och Sandvik, har förstått att produkterna måste utvecklas ett steg vidare för att vara konkurrenskraftiga idag. Iggesund utvecklar och utmanar förpackningsindustrin med sina produkter, Sandvik levererar nanostål till bränsleceller i vätgasbilar och Nilar producerar batterier till elbilar. Andra företag, som Växbo lin eller Yxfabriken använder den kraft som finns i vår tradition och bygger sitt varumärke på det.

Listan över företag och produkter som vinner pris i Gävleborg kan göras lång. Det kan kort och gott sammanfattas med att länet är under stark frammarsch, vilket mätningar om nyföretagande vittnar om. Gävleborg har under flera år stått sig bra vid jämförelser med andra län. Utnämnandet av Hälsingegårdarna till världsarv för ett par år sedan stärkte också ett redan starkt varumärke. Hälsingland är inne!

Ett framgångsrikt recept
Här finns ett spännande kulturarv som nu gestaltas och förädlas på många sätt. Gävleborgs mathantverk håller hög kvalitet och har vunnit flera priser. Årets krögare, Malin Söderström, är förstås från Gävleborg. Framgångsreceptet är enkelt, de traditionella råvarorna och kunskaperna används men förädlas och förfinas till något modernt och spännande. Ett recept som används på mat såväl som på annat företagande.
Detsamma kan sägas om Hälsingegårdarna. Vi har sju gårdar av unikt värde där de flesta är privatägda bostäder. Definitionen av en Hälsingegård är en gård i Hälsingland, så utöver världsarvsgårdarna finns det många tillgängliga besöksgårdar med mycket rika kulturskatter. Gävleborg använder också innovation och digitala hjälpmedel för att nå ut, bland annat genom 3D-teknik för att ge tillgänglighet för alla, såväl personer med funktionsnedsättning som andra som inte har möjlighet att komma in i de unika miljöerna.

Utmaningar vänds till kreativitet
Gävleborgs län är inne i en strukturomvandling som innebär stora utmaningar vad gäller arbetslöshet och kompetensförsörjning. Men ur det har det fötts en otrolig kreativitet. När en stor galamiddag ska erbjudas handlar det inte bara om maten och den sociala upplevelsen utan här vet man hur det ska ljud- och ljussättas för att ge maximal upplevelse.
I Gävleborg görs svensk whisky som vunnit otaliga priser. Här finns också Tevsjö destilleri som byggt sitt starka varumärke på snaps från den lokala kvarnen. På landsbygden i Hälsingland klipps filmer från stora Hollywoodproduktioner och företagen In Situ, SenseAir och Nilar levererar avancerad teknologi i världsklass.

Framgång genom nya möten
En utmaning är att den forskning som bedrivs och de idéer som kommer fram också når näringslivet och de som kan finansiera och realisera idéerna. Därför har landshövdingen och Högskolan i Gävles rektor initierat en seminarieserie, Forskarna på slottet, där handplockade företag och forskare får möjlighet att träffas och bygga affärsrelationer.
Vi lever i en globaliserad värld och internationella kontakter får allt större betydelse. Därför arbetar Gävleborgs län aktivt med att skapa nya och förstärka befintliga affärskontakter på den internationella marknaden. Samarbetet med Kina är väl förankrat och det finns samarbetsavtal med tre olika provinser; Shandong, Guandong och Guizhou, vilket öppnar möjligheter för Gävleborgs företag på den kinesiska marknaden. Nästa år kraftsamlar Gävleborg genom ett evenemang på svenska ambassaden i Finland där länets rikedom och växtkraft kommer att illustreras.
Så kom till Gävleborg, här händer massor av spännande saker som du inte vill missa!

Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborgs län