Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Utbildar ungdomar för en digital framtid

Att framtiden skulle vara digital visste grundarna bakom IT-Gymnasiet redan då skolan etablerades för snart 20 år sedan. Ingen annan skola har större fokus på IT och digitalisering än IT-Gymnasiet, och det passar mycket bra i en växande stad som Helsingborg.

Det började i liten skala med en handfull elever på den första skolan i Kista, och under åren som gått har IT-Gymnasiet vuxit till en nationell satsning under ledning av moderbolaget AcadeMedia.
IT-Gymnasiet har redan från början valt att gå sin egen väg. Det märks bland annat på pedagogiken, studiemiljöerna och de starkt verklighetsförankrade projekt som eleverna får vara delaktiga i. Det är också tydligt i skolans profil, där teknik möter estetiskt skapande på ett annorlunda sätt. IT-Gymnasiet erbjuder nämligen inte enbart teknikorienterade inriktningar under Teknikprogrammet respektive El- och energiprogrammet, utan har även Estetiska programmet med de unika inriktningarna IT – Musik samt IT – Design.

Väg till framtidsyrke
För den som tänker sig en framtid inom musikaliskt skapande eller kanske till och med inom film och media, är det Estetiska programmet vid IT-Gymnasiet i Helsingborg verkligen ett konkurrenskraftigt alternativ. Skolan tar även Teknikprogrammet till en ny nivå med inriktningen informations- och medieteknik. Programmet kan vara en ingång för blivande ingenjörer, men passar även för den som vill fokusera mer på programmering och appar.
– Vi har haft ett bra söktryck under många år men vår utmaning ligger i att vi måste växa i en takt som lokalerna tillåter. Skolan ligger mitt i centrala Helsingborg och det är i sig en morot för många. Det är inte lätt att få tag på större lokaler mitt i city, så därför söker vi optimera de resurser vi redan har. Att rekrytera elever är dock inget problem för oss, säger Susanne Alkbrand, rektor på IT-Gymnasiet i Helsingborg.
Att ungdomar söker sig till IT-Gymnasiet bottnar i att skolans program ses som vägar in i framtidsyrken. Det var tydligt redan då den första skolan etablerades 1998, då Internet fortfarande betraktades med viss skepsis från många håll. Att digitaliseringen är här och förändrar våra vardagsliv är nog de flesta nu medvetna om.

Ingenjörer och konstnärer
Susanne Alkbrand berättar stolt om den så kallade ITG-andan som finns på IT-Gymnasiet i Helsingborg. Den genomsyras av en kultur där skolan är extremt tillåtande och inkluderande. Blivande ingenjörer, musiker, konstnärer och programmerare möts i samma lokaler och får unika möjligheter att samverka.
– Det finns många exempel på vilka stordåd som kan åstadkommas när dessa drivna individer får mötas, menar Susanne. Vi har under årens lopp fått se många spännande projekt, till exempel där digitalt skapande möter musikupplevelser i häftiga spelmiljöer.
Med El- och energiprogrammet erbjuder IT-Gymnasiet i Helsingborg även en studieförberedande yrkesutbildning för den som vill arbeta konkret med IT. I utbildningen ingår 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och IT-gymnasiet samarbetar med många olika IT-företag. Eleverna får till och med möjlighet till utlandspraktik i samarbete med ett antal IT-företag i bland annat England.
Skolan är även ansluten till Cisco Networking Academy som erbjuder certifieringar för driftiga elever inom nätverksteknik. Även här är vägen utstakad mot framtidsyrken.