Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utbildning med glädje, lust och kreativitet

Kopparlundsgymnasiet i Västerås är ingen vanlig gymnasieskola. Tvärtom. Det är en unik skola präglad av en fantastisk miljö där kreativitet och idérikedom står i centrum. Skolan ligger i ett kulturhus som översvämmar av kreativa aktiviteter med teater, biograf, musikscen, samt radio- och tv-studio. Det kulturella blir som en livsstil för alla som vistas på skolan.

Kopparlundsgymnasiet är en idéburen skola. Det betyder att man ser samspelet mellan glädje och utveckling och att utrymme ges för egna tankar och idéer kring utbildningsinnehållet. Både elever och lärare har stora möjligheter att vara med och påverka på individnivå.
Att få känna delaktighet och vara med och bygga upp något värdefullt föder ytterligare drivkraft för utveckling. Så har man arbetat på Kopparlundsgymnasiet sedan skolan etablerades 2001.
Skolan drivs som en ideell förening utan vinstutdelning och där alla ekonomiska medel går till utveckling av verksamheten till förmån för eleverna. Skolan har goda resurser med kompetenta lärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studievägledare. Dessutom finns ett eget bibliotek på skolan och alla elever får en egen dator.

Lustfyllt lärande
Utbildning ska bedrivas med glädje, lust och kreativitet. Ett lustfyllt lärande ger kunskap som varar livet ut, och skapar dessutom en inre drivkraft för att söka ytterligare kunskap. På studieförberedande program är lustfyllt lärande en grundläggande faktor, eftersom man redan från första dagen måste skapa motivation för många års studier även efter gymnasietiden.
På Kopparlundsgymnasiet erbjuds samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet, båda med spännande inriktningar för att förbereda eleverna inför framtida högre studier inom medier, information och kommunikation alternativt estetik och media.
Att gå på Kopparlundsgymnasiet blir en hel livsstil, där eleverna får unika möjligheter att driva verklighetsanknutna projekt som exempelvis radio- och tidningsproduktioner, utställningar och föreställningar.

Unika profilområden
Skolan har dessutom utvecklat flera särpräglande profilområden för att ytterligare spetsa utbildningarna. Vad sägs om film och radio, reklam, musik, eller varför inte design och form? Inriktningarna ger en unik profil mot medieproduktion på estetiska programmet. På samhällsvetenskapsprogrammet kan man välja antingen en internationell profil eller journalistik.
Oavsett program och inriktning ges möjlighet att skapa riktiga, verklighetsanknutna projekt som drivs tillsammans med näringslivet, offentlig sektor eller biståndsorganisationer. Kopparlundsgymnasiet skiljer sig verkligen från mängden genom att låta eleverna designa sin egen utbildning, med fantastiskt positiva resultat och en unik studieanda som följd.