Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Utbildning på näringslivets villkor

Den globala konkurrensen pressar våra svenska företag, som måste leverera ännu mer effektivt och till lägre pris utan att tumma på kvaliteten. Det gör att den moderna arbetsmarknaden idag ställer mycket specifika krav gällande tillgång till spetskompetens. Ansvaret för många av de utbildningsmoment som tidigare gjordes internt inom företagen har förflyttats till externa utbildningsanordnare.

För att svara på det växande kompetensbehovet i Mälardalen erbjuder Kunskapscompaniet individanpassad yrkesutbildning, karriärutveckling och coachning i nära samverkan med det regionala näringslivet.

Följer marknadens utveckling
Kunskapscompaniet är ett utbildningsföretag i särklass. Verksamheten etablerades i Eskilstuna för drygt 20 år sedan och har under årens lopp vidareutvecklats för att täcka allt fler orter i Mälardalen. Förutom Eskilstuna finns Kunskapscompaniet idag i Västerås, Örebro, Enköping, Köping, Katrineholm och Nyköping, och speciella utbildningsinsatser görs även på andra ställen runtom i Mälardalen.
Utbildningsutbudet har också utvecklats under resans gång med bland annat Yrkeshögskola och ungdomsgymnasium. Utbudet täcker idag allt ifrån bygg- och industriprogram till transport- och logistikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Verksamheten rymmer även specialanpassade vuxenutbildningar på uppdrag av flera kommuner och arbetsförmedlingar. Just nu specialutvecklas också olika lärlingsutbildningar.
– Vi följer marknadens utveckling och skräddarsyr utbildningar som stämmer väl överens med näringslivets behov. Utbildningarna är utvecklade i samråd med representanter från det regionala näringslivet, förklarar Lars Ollson, vd på Kunskapscompaniet.
Att flertalet av lärarna även är hämtade ur näringslivet ger extra tyngd till yrkesutbildningarna som Kunskapscompaniet erbjuder. Genom att Kunskapscompaniet också genomför utbildningar direkt till näringslivet håller sig lärarna sig á jour med aktuell kunskap och kompetenskrav.

Ökar välfärden
Kunskapscompaniet har vuxit sedan starten och fortsätter att utveckla nya utbildningsspår i samråd med relevanta branscher. Inom yrkeshögskolan och andra yrkesutbildningar är målet att öka sysselsättningen och få ut fler i arbete. Det har Kunskapscompaniet lyckats bra med.
Samspelet med näringslivet med kvalificerade praktikdelar i utbildningarna är receptet till framgång.
– Vi bidrar till att öka välfärden i Eskilstuna samt alla andra orter där vi är verksamma. Vi är fortfarande en relativt liten verksamhet, men vi har hjärtat på rätta stället och bidrar till den sociala hållbarheten, anser Lars Ollson.
Kunskapscompaniet bidrar till samhällsutvecklingen på flera plan. Framförallt handlar det om mätbara resultat där företagets utbildningar leder till ökad sysselsättning. Enligt Yh-myndigheten får nio av tio jobb efter en yrkeshögskoleutbildning.
Kunskapscompaniet har en egen kontinuerlig dialog med både utbildningsdeltagare och företag som ställer upp med praktikplatser och kan därmed utvärdera resultatet av utbildningsinsatserna. Lars Ollson sammanfattar resultatet i Eskilstuna under de senaste åren som betydelsefullt och tillfredsställande.