Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Utbildningar i tidens tecken

Konstnärligt skapande och digital utveckling förenas i den nya utbildningen Concept Art & illustration vid Hjo folkhögskola. Inriktningen kompletteras dessutom med en ny utbildning inom spelmusik. Båda är utbildningar i tidens tecken, liksom Hjo folkhögskola/Komvux nya utbildning för integrationsassistenter.

Folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen har ett nära samarbete i Hjo. Förutom introduktionsutbildningar och studieförberedande program erbjuds yrkesinriktade utbildningar, framförallt inom bristyrkesgrupper. Det ger goda förutsättningar för jobb efter avslutade studier.
– Integrationsassistent är ett tydligt exempel på en utbildning som ligger i tiden. Den har utvecklats eftersom man inom kommunen såg ett behov av någon som med rätt kompetens kan arbeta över gränserna och som har goda språkkunskaper samt förmåga att förstå andra kulturer, förklarar Niklas Ahlin, utbildningsansvarig för integrationsutbildningen.
Integrationsutbildningen kommer under hösten 2016 även ges som heldistansutbildning som svar på det stora behov som finns.

Gränslandet mellan konst och IT
Bland de studieförberedande utbildningarna finns nytänkande inslag i gränslandet mellan konst och IT. Både spelmusikutbildningen och Concept Art & illustration är exempel på helt nyutvecklade utbildningar som introduceras nu till hösten.
– Elever som sökt in till konstskolan har ofta varit intresserade av spelutveckling, speciellt kopplat till grafik. Tanken med vår utbildning är att eleverna ska få grundläggande kunskaper om själva hantverket bakom grafiken. Vi kommer att fokusera mycket på grunderna med perspektiv, anatomi, ljus och skugga samt färglära, berättar Lisa Edman, utbildningsansvarig vid konstskolan, Hjo folkhögskola.
Emil Snabb ansvarar för den nya spelmusikutbildningen. Han berättar att tankarna bakom den går i samma mönster som den nya konstinriktningen.
– Utbildningen kommer att förbereda för vidare studier inom komposition och musikproduktion kopplat till spelutveckling. Eftersom dataspelsvärlden ständigt utvecklas och blir större är det en väldigt bra ingång för den som vill arbeta med musik, menar Emil Snabb.

För nästa generation
Utbildningarna vid Hjo folkhögskola och Komvux ska stärka människor och öppna nya möjligheter för utveckling. Social hållbarhet utgör en hörnpelare och det märks i det nyuppdaterade utbildningsutbudet.
Integrationsassistenter behövs på flera nivåer inom den offentliga sektorn, men kan även bidra med värdefull kompetens inom det privata näringslivet. De nya konst- och musikinriktningarna öppnar i sin tur nya möjligheter inom skapande med fokus på en av världens snabbast växande marknader – spelutveckling.
De tre nya utbildningarna är bevis på hur Hjo folkhögskola och Komvux visar vägen för nästa generation.