Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utbildningar som förändrar liv och gagnar det regionala näringslivet

Alvesta har ett differentierat näringsliv med många nya nischer. Utbildningarna vid Allbo lärcenter, som representerar den kommunala vuxenutbildningen inklusive yrkesvux och ett antal lärlingsutbildningar, Sfi och gymnasieskolans introduktionsprogram anpassas hela tiden efter arbetsmarknadens behov. Nu hoppas man på att få starta en ny yrkeshögskoleutbildning för redovisningsekonomer till hösten.

Yrkeshögskoleutbildningarna för internationella säljare samt tandsköterskor är tidigare exempel på lyckade satsningar vid Allbo lärcenter som även var direkt kopplade mot näringslivet i Alvesta. Nu är behovet av kvalificerade redovisningsekonomer stort och bedöms även vara det under många år framöver.
– Vår utbildningsstrateg Johan Eneroth känner den lokala marknaden väl och gör en noggrann omvärldsanalys inför varje ny utbildning. Eftersom det finns ett stort behov av redovisningsekonomer så hoppas vi på att få starta utbildningen till hösten, vilket skulle utgöra en del av vårt bidrag till att utveckla den lokala arbetsmarknaden, säger Karin Rickberg, informatör vid Allbo lärcenter.

Ser till den lokala arbetsmarknadens behov
Alvesta har fortfarande kvar stora delar av sitt industriarv med många starka aktörer som dominerar arbetsmarknaden. Att det dessutom växer fram nya verksamhetsgrenar och nischer inom det lokala näringslivet gör det extra spännande att bo och verka i Alvesta, enligt Karin Rickberg.
– Vi ska anpassa våra utbildningar så att de motsvarar näringslivets förväntningar och tydligt svarar på de behov som finns inom den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden. Vi ska vara tydliga med att vi utbildar för jobb, de som går en utbildning hos oss ska tidigt känna att det är ett steg närmare arbetsmarknaden.
Karin ser mycket positivt på de senaste årens utveckling, inte minst av lärlingsutbildningar där Allbo lärcenter sedan flera år erbjuder en utbildning inom omvårdnad bland annat.
– I samverkan med omsorgsförvaltningen hoppas vi nu på att utöka med en fortbildning för anställda inom den offentliga vården i Alvesta kommun. Tanken är att de ska fortbildas en gång i veckan och resterande tid tillbringas på arbetsplatsen som vanligt. Syftet är att höja kompetensnivån och därmed säkerställa en fortsatt god kvalitet inom vården.

Förändrar människors liv
Vid Allbo lärcenter bedrivs även lärlingsutbildning för vuxna med intellektuella funktionshinder, något som uppmärksammats mycket på sistone av såväl lokala som nationella medier och intressenter.
– Det känns fantastiskt att vi kan erbjuda något som ofta blir en stor och positiv förändring i människors liv. En av deltagarna i lärlingsutbildningen för vuxna med intellektuella funktionshinder har med egna ord berättat för Smålandsposten att han ”fått jobb på drömfabriken”. Det är ytterligare ett bevis på att det vi gör verkligen betyder mycket, fortsätter Karin Rickberg.
Allbo lärcenter kan både förändra människors liv och skapa tillväxt i det lokala näringslivet. Ett annat exempel som illustrerar hur stor skillnad en utbildning vid Allbo lärcenter kan göra är flyttkillen som genom lärcentret fick bussförarkort och kort därpå startade eget och dessutom förvärvar nya verksamheter. Alla blir vinnare – individen, näringslivet och samhället.