Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Utbildningar som kan rädda liv

Swedish LifeSupport AB i Göteborg erbjuder utbildningar som ger kunskap och färdigheter att agera säkert och tryggt om olyckan skulle vara framme. Verksamheten startades av Maria Nilsson och hennes make i december 2008.

Efter att ha arbetat med utbildning inom katastrofmedicin och första hjälpen i Röda Korset och försvarsmakten i 18 år beslutade sig Maria Nilsson att stå på egna ben och starta eget företag.
– Jag ville fortsätta arbeta med det jag gjorde i Röda Korset och utbilda allmänheten och företag i bland annat första hjälpen och hjärt- och lungräddning, säger hon.
Maria samarbetar med konsulter som har den kunskap hon inte har själv och idag kan Swedish LifeSupport AB erbjuda de utbildningar som krävs för att verka som en entreprenör i branschen.
– Vi är det lilla företaget med de stora resurserna, konstaterar Maria Nilsson.

Swedish LifeSupport utbildar i:
• Vägverkets, Hjälp på väg
• Yrkesinriktad olycksfallsutbildning
• Första hjälpen, olycksfall
• Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
• Barnolycksfall
• Farligt gods (ADR)
• Krisstöd på arbetsplatsen
• Brandskyddsutbildning

Säkerhet i centrum
Swedish LifeSupport AB är företaget som sätter säkerhet och kunnande i centrum. Utbildningarna ger deltagarna kunskaper och färdigheter att agera säkert och tryggt om olyckan skulle vara framme.
Alla utbildningar som genomförs av Swedish LifeSupport är kvalitetssäkrade genom ett internt kvalitetssäkringsarbete. Syftet med denna kvalitetssäkring är att ge en bättre och tryggare utbildning till kunderna.
Enligt arbetsmiljölagen ska alla företag med hänsyn till verksamhetens art och de särskilda risker som finns ha tillräckligt antal personer som är utbildade i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, krishantering och brandskydd.
Swedish LifeSupport anordnar utbildningar både i egna lokaler i Göteborg och ute på plats hos företagen.
– I första hand är vi ute på företagen så att de anställda känner igen sig i den miljön där det kan hända olyckor eller incidenter, säger Maria Nilsson.
Maria tror att många har en viss kunskap om livräddning, men kanske inte vågar agera vid en olycka då de är rädda för att göra fel.

Uppföljningar
– Min önskan är att fler företag satsar på den här typen av utbildningar. Det handlar inte bara om säkerheten på ett företag. Att vara utbildad i livräddning har man också nytta av på fritiden och på semestern om olyckan skulle vara framme, säger Maria Nilsson och tillägger:
– Det är också viktigt att företag som har deltagit i en utbildning gör uppföljningar och repeterar vad de lärt sig. Därför är det viktigt med återkommande utbildningar.
Swedish LifeSupport har verksamhet över hela Sverige, men framför allt i västra Sverige.
Bland kunder kan nämnas Skanska, Astra Tech, Scandic, SP, iSS Fastighetstjänster, Taxi Göteborg och Quality Hotel.