Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Utbrett samarbete mellan högskolan och näringslivet

Högskolan i Gävle samverkar med näringslivet i länet.
På skolan finns framtidens arbetskraft och entreprenörer.
– Högskolan och näringslivet är beroende av varandra, säger forskaren Per Lindberg på Högskolan i Gävle.

I Gävleborg och på många andra platser i Sverige finns redan ett utbrett samarbete mellan högskolorna och näringslivet. I Skövde har eleverna på högskolan en mentor från arbetslivet att utbyta erfarenheter med, och i Malmö startades för några år sedan en populär byggingenjörsutbildning med hjälp av ett stort konsultföretag. Bara för att nämna två exempel.
Även i Gävle finns ett etablerat utbyte mellan högskolan och näringslivet.

Jobbar halvtid – forskar halvtid
Cooperative Education, Co-op-utbildning, innebär ett nära samarbete mellan student och företag där studenten varvar teori med betalda arbetsperioder (Co-op-perioder) på ett företag. I praktiken innebär det att studenten läser en treårig utbildning på fyra år eftersom Co-op-perioderna utgör nästan ett år. Studieformen har utvecklats i USA för ca 100 år sedan och är en beprövad form av inlärning.
– På tekniksidan är det vanligt att företag som Sandvik har industridoktorander som jobbar halvtid samtidigt som dom forskar på högskolan på halvtid, berättar Per Lindberg.

Projekt med energibolag
Lindberg är medicine doktor och jobbar som forskare på Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap/CBF – Centrum för belastningsskadeforskningen.
Han har jobbat med ett forskningsprojekt som heter GodA (God arbetsmiljö – friska företag), ett projekt som sammankopplar arbetsmiljö, anställdas välbefinnande och företagsutveckling. De tre företagen Sandviken Energi, Gävle Energi och Gästrike Vatten var ”försökskaniner” och projektet föll väl ut.
– Vi har i nära samarbete med ett av företagen jobbat fram en metod för ett systematiskt arbetsmiljöarbete avsett att steg för steg göra konkret skillnad i verksamheten. De är väldigt nöjda med hur projektet har fallit ut, berättar Per Lindberg.

Forskarna på slottet
Lindberg berättar också att det finns ett samarbete med Länsstyrelsen som kallas ”Forskarna på slottet” som handlar om att arbetsliv och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel som i sin tur kan skapa samverkan.
– Samarbetet sker på många plan. Högskolan och näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra i en allt mer föränderlig och konkurrensutsatt värld även om vi jobbar på olika sätt och i olika takt, säger Per Lindberg.

Att få kontakt och starta samarbete
Kanske bär du på en fråga, fundering, idé som du vill utveckla tillsammans med forskare? Eller kanske bara du vill öppna dörrarna för ett samarbete som ännu inte är riktigt definierat? Eller köpa en utbildning? Kontakta då samverkansspecialist Joakim Helmbrant, så hjälper han till att lotsa dig vidare, tel: 026 -64 89 05 eller maila joakim.helmbrant@hig.se.