Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Utmanaren inom tredjepartslogistik

När allt fler företag upptäcker fördelarna med tredjepartslogistik får Reach Logistics jobba hårdare för att snabbt säkerställa lager- och transportkapacitet. Konkurrensen är tuff, men Reach Logistics är en utmanare på marknaden med en tydlig inriktning, gör kundernas logistik till en konkurrensfördel.

Kunder som anlitar Reach Logistics kan lita på att logistiken tas om hand på ett så effektivt och smart sätt som möjligt. Att vara effektiv och smart handlar idag om att vara snabb, lyhörd och lösningsorienterad. Reach Logistics bryr sig om sina kunder på ett djupare plan och ser till att deras affär blir så lönsam som möjligt genom att stärka kundernas konkurrenskraft. Och det har i allra högsta grad att göra med utvecklingen av en logistik som inte bara är innovativ och kostnadseffektiv, utan som även är miljömässigt hållbar.

Är tekniken viktig?
De uppenbara fördelarna med tredjepartslogistik är flexibiliteten att man som kund slipper binda upp sig i stora åtaganden i fastigheter, personal och utrustning. Det handlar alltså om att omvandla fasta kostnader till rörliga. Det är inte bara mindre företag som uppskattar den möjligheten – idag är i princip alla ute efter möjligheter att kapa sina logistikkostnader och effektivisera sin distribution.
Den största fasta kostnaden är själva lagerytan, men även tekniken i lagret kan vara en stor investering beroende på hur många enheter som ska hanteras per dag, per vecka och så vidare. Stora flöden kräver oftast mer teknik och en högre automationsgrad. Att investera i ny teknik så fort den är tillgänglig kan vara svårt för företag vars kärnverksamhet inte kretsar kring logistik.
– Inom e-handeln är det särskilt tydligt att tekniken är en möjliggörare av högre effektivitet. Slutkunderna vill ofta ha sina varor senast dagen efter, och att då hinna plocka, packa och distribuera inom loppet av några timmar är en stor utmaning för många. Den utmaningen antar vi gärna och vi har kunskap och kapacitet för det i våra anläggningar i Göteborg och Borås, förklarar Johan Lindahl, vd på Reach Logistics.

Bästa transportlösningen – varje gång
En stor fördel med Reach Logistics är att man inte är knuten till någon speciell transportör. Man kan alltså välja den aktör på marknaden som bäst svarar på behovet för varje enskild kund. Det är en del att hålla reda på, men med rätt kompetens, systemlösning och god planering går det. Reach Logistics har en bred kundgrupp som i dagsläget omfattar både e-handelsbolag som jobbar B2C samt företag som arbetar B2B där det till exempel kan röra sig om att distribuera varor från centrallager till återförsäljare.
– Vi ska kunna erbjuda den absolut bästa logistiklösningen – varje gång. Genom att vi tar över våra kunders logistik, vilket vi är bäst på, så får de mer tid över till att göra det de är bäst på. Att driva effektiv logistik är i sig en hel vetenskap och många företag lägger gärna ut den funktionen på oss, säger Johan Lindahl.