Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utmaningar och möjligheter för Linköping City Airport

Linköping City Airport står redo för nya utmaningar och har tack vare sitt utmärkta geografiska läge alla möjligheter att lyckas. Möt Camilla Lejon, nytillträdd VD för Linköping City Airport AB, och med uppdrag att leda verksamheten in i framtiden.

På Linköping City Airport arbetar ett 50-tal personer som dagligen ser till att serva de drygt 100 000 passagerare som varje år reser via flygplatsen. Sedan den 1 april i år ansvarar Linköpings kommun för driften, medan SAAB Airport även framledes står som ägare för själva flygplatsen, vilken utgör en central knutpunkt i regionen för människor på resande fot. Med sitt ypperliga geografiska läge i förhållande till Sveriges tre storstadsregioner, och dessutom mitt emellan de skandinaviska huvudstäderna, finns all anledning till utveckling i syfte att möta framtidens behov och utmaningar. Här kommer Camilla Lejon, nytillträdd VD för Linköping City Airport AB, att spela en viktig roll. I mer än 20 år har hon arbetat med internationell handel, och har ett förflutet på Exportrådet och Östsvenska Handelskammaren där hon verkade i rollen som utrikeshandelschef. Hon har med andra ord full koll på vad begreppet tillväxt innebär och vilka krav det ställer på inblandade parter.
– I mitt arbete på Exportrådet och Östsvenska Handelskammaren har jag knutit värdefulla kontakter hos både större och mindre företag i regionen. Nu har jag för avsikt att använda mitt breda kontaktnät för att utveckla Linköpings flygplats, förklarar Camilla Lejon och framhåller dess ambitioner att vara en effektiv och tillgänglig flygplats med personlig service och öppen atmosfär.

Viktig kommunikationsknutpunkt
Linköping City Airports centrala läge nära både E4 och stambanan gör den till en viktig kommunikationsknutpunkt. Ambitionen är – som man uttrycker det – att ta ner flyget på jorden, vilket innebär att man vill integrera flyget med markbunden kommunikation. Camilla berättar också att man bland annat har för avsikt att bli mer synlig i sociala medier, såsom Facebook och en blogg.
– Vi kommer även att engagera oss i de företagsnätverk som finns. Det är viktigt att poängtera; utan resenärer inget flyg. Vi måste visa hur kostnadseffektivt det är att välja någon av regionens flygplatser i stället för att åka upp till Arlanda. Jag ser också fram emot ett ökat samarbete med Norrköpings Flygplats, inte minst kring marknadsföringsinsatser, tillägger hon.
Camilla Lejon spår att antalet resenärer kommer att öka framöver och påpekar att Linköping City Airport har kapacitet att ta emot 200 000 passagerare varje år. Förra året var positivt och även 2013 har börjat bra med en femprocentig ökning av passagerarantalet. I april startar dessutom KLM en tredje linje till Amsterdam.

Aviation Park
Ett led i satsningen är bildandet av FlygMex AB, det vill säga Flygplatsområdets Mark- och Exploatering i Linköping AB, vars syfte är att utveckla en företagspark, en så kallad, Aviation Park, för kunskapsintensiva och utvecklingsbara aktörer med koppling till flygindustrin. Det blir enligt Camilla Lejon en naturlig mötesplats för näringsliv och människor.
– Jag brinner för det här och vill se Linköping som ett flygtekniskt kluster. Utvecklingspotentialen för Linköping City Airport är stor, menar hon.