Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Utökad bostadsmarknad ska stärka Lidköping

Lidköping är en attraktiv kommun med ett blomstrande näringsliv och vackra omgivningar. Bostadsmarknaden behöver utvecklas för att möta efterfrågan och möjliggöra fortsatt tillväxt. I kommunens nya bostadsvision siktar man på att bygga minst 200 nya bostäder per år.

Att förtäta med fler bostäder i redan bebyggt område är ett viktigt bidrag för att möjliggöra stadens tillväxt och utveckling. Det skriver allmännyttiga AB Bostäder Lidköping under på med nya projekt.

Stöttar kommunens utveckling
I kvarteret Bifrost i centrala Lidköping byggs just nu ett 20-tal seniorlägenheter med hög tillgänglighetsanpassning. Här förenas AB Bostäder Lidköpings vision med kommunens gällande ett utökat utbud av bostäder för en åldrande befolkning.
– När kommunen ställer om äldreomsorgen måste det finnas tillräckligt många attraktiva bostäder för att stötta det och det arbetar vi med nu, säger AB Bostäder Lidköpings vd Karl Alexanderson.

Bygger nytt mitt i villaidyll
Det främsta målet för AB Bostäder Lidköping är att bygga fler bostäder för att möta den stora utmaningen på bostadsmarknaden. Det pågår redan förtätningsprojekt i centrala Lidköping och dessutom finns ett par större projekt på planeringsstadiet. Samtidigt pågår en omfattande renovering inom stora delar av det befintliga beståndet i syfte att energieffektivisera och höja bostädernas standard.
Ett annat aktuellt projekt är utvecklingen av det villadominerade bostadsområdet Sjölunda äng. Här förtätas just nu med 24 lägenheter plus en gruppbostad med åtta lägenheter. Lägenheterna ligger i ett attraktivt område med goda kommunikationer, nära till Vänerns strand och fina strövområden. Tanken är att det ska locka en blandad målgrupp.

Mer behövs och det nu!
Med cirka 8000 köande ser Karl Alexanderson det akuta i situationen – det måste byggas mer, och det måste byggas snabbare. Omflyttningsgraden är lägre idag än på väldigt länge, det gör att flyttkedjorna står stilla. Nya bostadsprojekt kommer att ändra på det.
– Vi ska ha en beredskap för att bygga mellan 700 och 1000 nya bostäder till 2030 enbart inom allmännyttan. För att få ännu större effekt behöver vi samarbeta med privata aktörer och det verkar som att det finns ett större intresse för att bygga bostadsrätter nu. Det är bra, alla upplåtelseformer behövs om vi ska nå det av kommunen uppsatta målet med 200 nya bostäder per år, säger Karl Alexanderson.