Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Utökad flygtrafik skapar konkurrenskraft

Stockholm Västerås flygplats tar höjd och satsar på att nå världen via strategiska hubbar som Reykjavik och London, och inom kort förhoppningsvis även Helsingfors. Mer fokus kommer att läggas på att utveckla flygfrakt från Västerås och det kommer att stärka regionens näringsliv avsevärt.

För den som söker ett nära, lite mer personligt och lite smidigare alternativ till de större flygplatserna kan Stockholm Västerås flygplats vara ett attraktivt alternativ. Flygplatsen ligger tidsmässigt nära oavsett var man befinner sig i Mälardalen, västra Stockholm, Solna, Bålsta eller Sundbyberg.
– Enkelhet, personlighet och kostnadseffektivitet har blivit starka försäljningsargument i en värld som blir allt mer komplex. Man sparar i genomsnitt två timmar på kortare transport och check-in tider vid resa från oss jämfört med en vanlig storflygplats. Vi vill bidra till att höja konkurrenskraften för Mälardalen och Västerås både som resmål och som nav för godstransporter, säger Eva Wetterstrand Wickbers, marknadschef på Stockholm Västerås flygplats.

Hoppas på Helsingfors
Stockholm Västerås flygplats har haft ett bra år 2015 vad gäller beläggning på de reguljära linjerna till London, Malaga och Alicante. Eva är övertygad om att en stor del av framgångarna kan kopplas till strategiskt bra val av en stark hub som London.
– Att vi i maj från Västerås kan erbjuda destinationer som Washington, Boston, San Fransisco, Los Angeles, Toronto och Montreal via hub Reykjavik utgör en viktig konkurrensfaktor för hela regionen. Vi arbetar nu för att etablera ytterligare ett nav för trafik österut. Då är Helsingfors ett bra val som öppnar en mycket stor marknad, förklarar Eva vidare.
– Det skulle vara optimalt för oss eftersom vi även har många lokalresenärer som hälsar på släkt och vänner och reser mellan Mälardalens finska förvaltningsområden och Finland. Dessutom finns ett ökat intresse bland asiatiska turister för Sverige, att etablera en förbindelse via Helsingfors skulle därför vara lyckosamt för besöksnäringen så som vi ser det.

Fraktlinje på gång
Godsflödet ökar i takt med en starkare e-handel. Stockholm Västerås flygplats skulle kunna fylla en viktig roll som transportnav redan idag, och en stor del av de transporter som sker med lastbil till och från Europa skulle kunna ersättas med flygfrakt. Det finns kapacitet för det och undersökningar pågår för att utveckla mer godstrafik framöver. Det skulle både minska slitage på vägarna och kapa kostsam lagerhållning av varor bland regionens företag.
– Vi jobbar för att etablera en fraktlinje som kan serva ett större upptagningsområde i norra Europa. Vi är nu inne i ett skede av överläggningar med viktiga samarbetspartners och hoppas på att kunna lansera en ny fraktlinje redan under året. Det skulle betyda ett stort uppsving för vår flygplats, konstaterar Eva Wetterstrand Wickbers.

Nya samarbeten
En förutsättning för att lyckas med framtida investeringar och vidareutveckling av flygplatsen är stöd från det regionala näringslivet. Ett samarbete som liknar det som Jönköping Airport lyckats bygga, där lokala företag stödjer en flyglinje till Frankfurt, är något som man även strävar efter i Västerås.
Andra framgångsfaktorer är flygplatsens förmåga att knyta nya kommersiella samarbeten med lokala föreningar, lågprisflygbolag samt inte minst att öka intresset bland turoperatörer. Här finns redan ett samarbete med Detur för resor till Turkiet samt med Scandjet för resor till Kroatien. Eva utesluter inte att nya samarbeten kan komma på tal inom kort, men vill inte avslöja mer i dagsläget.