Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Utökad malmproduktion är en viktig livsnerv för Pajala

Kaunis Iron har stora expansionsplaner gällande den nuvarande järnmalmsgruvan i Pajala. Dagens årliga produktion landar på omkring två miljoner ton, men med nya tillstånd hoppas bolaget på att uppnå en årsvolym som överstiger fem miljoner ton. Allt hänger på om tillståndet beviljas inom ett par – tre år.

Som Tornedalens största arbetsgivare spelar Kaunis Iron naturligtvis en avgörande roll för regionens arbetsmarknad. Som järnmalmsproducent spelar företaget även en viktig roll för svensk export och inte minst för Sveriges anseende som gruvnation.
– Att på ett hållbart sätt ta vara på de naturliga råvaror som finns här är något som Sverige historiskt sett har varit bra på, och det är den traditionen som vi på Kaunis Iron har för avsikt att förvalta, säger Åsa Allan, som är gruvchef i Pajala.
Med nuvarande tillstånd kan Kaunis Iron producera upp till två miljoner ton näst intill ren järnmalm årligen. Nästa steg, att producera över fem miljoner ton, avgörs nu i en pågående tillståndsprocess.

Minst 250 nya arbetstillfällen
Förutsatt att det nya tillståndet beviljas kan minst 250 nya arbetstillfällen bildas inom Kaunis Iron i Pajala. Utöver det kan man räkna med att minst två andra jobb skapas inom andra näringar som ett led i gruvans expansion. Fler människor på orten kommer ju att behöva transport, service och bostäder.
– Den största utmaningen för framtiden blir att se över kompetensförsörjningen. Vi vill fortsätta bidra till samhällsutvecklingen lokalt och då ska vi också anställa lokalt. Vi ser att det lokala engagemanget för vår verksamhet är omfattande och det är till vår fördel när vi ska rekrytera, menar Åsa Allan.
Anställda inom Kaunis Iron får på många sätt vara med och bygga en livsnerv för Pajala och regionen.

Bidrar till renare stålindustri
Utöver jobb, skatteintäkter och exportvärde bidrar Kaunis Iron även till en renare stålindustri. Tack vare järnmalmens kvalitet och renhet kan stålverkens energikonsumtion i produktionsprocessen minska, och mängden slagg som måste tas om hand i ståltillverkningen minimeras.
– Vår järnmalm är så ren att den eftertraktas världen över. Den bidrar inte bara till en minskad energiförbrukning i ståltillverkningen, den möjliggör även för produktion av stålprodukter med mycket högre kvalitet. Vår malm kan med fördel blandas med andra och därmed höja hela produktionens kvalitet avsevärt, förklarar Åsa Allan.
Utan överdrift kan man nog säga att stålindustrin står och stampar i väntan på Kaunis Irons expansion, som i sin tur är beroende av en ganska komplicerad tillståndsprocess. Att kunna bidra till en renare stålindustri borde vara en prioriterad fråga i det här fallet.