Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Utökat studieval ska höja kompetensnivån i Växjö

I Växjö har kompetensutveckling hög prioritet på alla nivåer. För drygt ett år sedan introducerades Växjölöftet som en samverkansmodell mellan offentliga aktörer, invånare och företag i Växjö. Inom den kommunala vuxenutbildningen har det banat väg för en banbrytande modell som lovar större flexibilitet och långt individanpassade utbildningar för en större målgrupp.

Det är inte bara industrin som känner av kompetensbristen i Sverige. Nästan alla branscher har ett växande rekryteringsbehov men tillgången på arbetskraft är begränsad. Ofta finns det motiverade och drivna människor att anställa, men lika ofta saknas någon nyckelkompetens hos dessa. En del företag anställer ändå, och satsar mycket kapital på egen upplärning. Men långt ifrån alla har den möjligheten. För att stötta den regionala utvecklingen har Växjölöftet introducerats som ett löfte om ökad samverkan mellan det offentliga, allmänheten och näringslivet.

Fler möjligheter – snabbare process
Växjölöftet vuxenutbildning kan ses som ett alternativ till traditionell vuxenutbildning som fortfarande bedrivs i andra kommuner. Studerande inom Växjölöftet kan välja mellan över 20 olika utbildningsanordnare och i lång utsträckning skapa ett eget studieschema. Med ett brett kundval ska kvalitetsnivån i utbildningarna höjas, samtidigt som ökad flexibilitet gör att fler söker utbildningarna.
– Deltagarna kan kombinera sina studier med ytterligare aktiviteter såsom arbete eller andra studier. Att till exempel kombinera studier i svenska språket med en yrkesutbildning kortar avståndet till arbetsmarknaden, till glädje både för den som studerar och för företag som får ett större rekryteringsunderlag, säger Kristina Davidsson, enhetschef Växjölöftet vuxenutbildning.
Växjölöftet vuxenutbildning grundas på en auktorisationsmodell med ett antal auktoriserade utbildningsanordnare som står för en eller flera valbara program och kurser. Det innebär att flera olika utbildningsanordnare kan erbjuda kurser inom samma område, och kursdeltagarna väljer den anordnare som man anser bäst möter det individuella behovet.
– Det är ett ganska ovanligt system i Sverige men Växjölöftet ger en mycket snabbare process att bli auktoriserad anordnare, och det i sin tur ökar kursutbudet med fler valmöjligheter. Vi kan även tillsammans med anordnarna utveckla fler utbildningar under avtalstiden, utan att behöva upphandla allt igen, tillägger Kristina Davidsson.

Stärker hela Växjö
Det har alltså blivit enklare för växjöborna att kombinera vuxenstudier med andra åtaganden utan att omöjliggöra livspusslet. De som tidigare valde bort utbildning på grund av begränsade studietider kan nu delta i kompetensutvecklingsinsatser som i sin tur kan leda till nya karriärmöjligheter.
– Tack vare Växjölöftet kan vi inom vuxenutbildningen bättre matcha utbildningsinnehållet till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Vi arbetar mycket med introduktionsutbildningar inom yrkesprogrammen, som med fördel kan kombineras med Sfi till exempel. Dessa utbildningar är påbyggnadsbara, men man kan också gå ut i arbete direkt efter utbildningen och välja att läsa senare, berättar Daniel Åhlenius, utbildningssamordnare inom Växjölöftet.
Den nya utbildningsmodellen fungerar som en väg rätt in i arbetslivet, med ökad sysselsättning och bättre integration som resultat. Växjölöftet stärker hela Växjö.