Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Utrustning och system för transport och lagring av kalla flytande gaser

Cryo AB är ett verkstadsföretag i den internationella Lindekoncernen. Företaget, som har ett långt förflutet inom den svenska AGA-koncernen, verkar inom de kryotekniska produktområdena.
– Vi har egen teknik, egna patent och kunskap inom alla områden på det kryogeniska fältet, säger Lars Persson, VD på Cryo AB i Göteborg.

Cryo AB är ett gammalt acetylen- och luftgasbolag med anor sedan 1908. Företaget har funnits i nuvarande form sedan början av 1970-talet och sysselsätter idag cirka 180 anställda.
– Ett av våra affärsområden är distributionsutrustning som trailers och tankar för alla sorters luftgaser. Vi har också en produkt som heter Helicon för helium, det som kommer brett nu är LNG och helium. Ett annat ben för oss är kundanpassningar, kundterminaler, tankstationer och mottagningsterminaler, berättar Lars Persson.
2011 levererade Cryo Östersjöns första mottagningsterminal för LNG till Nynäshamn och samma år byggde företaget Europas första publika tankstation för flytande biogas på Stigs Center i Göteborg.

Flytande metan
LNG är flytande metan, en energigas, och kan bland annat ersätta diesel för färjor, kustnära fartyg och fordon. Detta ger flera och betydande miljövinster. Genom att kyla gasen till flytande form blir volymen 600 gånger mindre.
Cryo AB levererar beprövade, kompletta LNG-bränslesystem för färjor och fartyg. Företaget erbjuder också utrustning och anläggningar för hela LNG-logistikkedjan såsom en ny generation transportfordon optimerad för LNG.
– Vi vänder oss främst mot gasbolag, men även energibolag och rederier. Detta har kommit nu i samband med det nya regelverket som säger att man ska reducera svavelutsläpp och koldioxidutsläpp från och med 2015, berättar Lars Persson och fortsätter:
– När det gäller trailers så är vi en av fyra-fem leverantörer i Europa så det är en ganska tuff konkurrens. Inom större terminaler finns det några globala aktörer, men vi är ensamma inom det området i Skandinavien.

En världsledande leverantör
Cryo tillhör Lindegruppen, som är en världsledande leverantör av industriella-, process- och specialgaser. Lindes produkter och tjänster kan hittas i nästan alla branscher i över 100 länder. Det hela är en framgångshistoria som började med separationen av luft. AGA Linde är det ledande gasbolaget i norra Europa och en medlem av Lindegruppen.
Cryo AB expanderar inom nya världsunika och miljöinriktade produktområden för hantering av förvätskade natur- och biogaser, utöver befintliga produkter för hantering av flytande luftgaser, vätgas och helium som säljs över hela den industrialiserade världen.
– Det som varit våra stora produkter de senaste 25 åren har varit mycket på luftgassidan, men den marknaden börjar nu bli något mättad. Det som kommer brett nu är LNG och framför allt LNG som drivmedel för sjöfarten, men även på land i Skandinavien, säger Lars Persson avslutningsvis.