Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Utveckling föder utveckling i Lindesberg

Lindesberg har som traditionell bruksort vuxit fram kring basindustrin. På senare år har nya näringar börjat ta mer plats och Lindesbergs kommun arbetar för att balansera olika nischer inom näringslivet, skapa nya mötesplatser och arenor för samverkan.

I Lindesberg är man mycket väl medveten om att all utveckling – såväl inom skola och omsorg som inom boende och fritid – är beroende av att det finns förutsättningar för näringslivet att växa och frodas.
– Tack vare ett livskraftigt näringsliv kan kommunen göra större investeringar till förmån för alla som bor och verkar i Lindesberg – utveckling föder utveckling, inleder näringslivschefen Merit Israelsson.

Symboler för tillväxt
Samtidigt som man arbetar med näringslivsfrågorna och siktar på en högre nivå i Svenskt Näringslivs årliga rankning fortsätter Lindesberg att fokusera på hög livskvalitet. Allmännyttans bostadsbolag Lindesbergsbostäder AB har tagit tätpositionen och byggt väldigt många nya hyresrätter under de senaste åren.
– Nya bostäder är avgörande för att få igång efterlängtade flyttkedjor, men vi måste samtidigt se till att bygga ut en god service kring nya stadsdelar och bostadsområden, säger Lindesbergsbostäders vd Roger Sixtensson. Därför har kommunen satsat på symbolbyggnader för att visa att man verkligen tror på sin egen utveckling. Som exempel byggdes en ny Arenahall för några år sedan och vi har på senare år byggt en ny brandstation samt byggt om- och till vår järnvägsstation.

Skapar mötesplatser
Lindesberg har två järnvägsknutar. Den nya stationen fungerar som en välkomnande mötesplats för alla som reser till, från eller via Lindesberg. Att skapa mötesplatser är också en viktig punkt på utvecklingsagendan, som Åsa Jönsson Carlsson, vd för Besök Linde AB, kan intyga:
– Vi arbetar för att skapa nya mötesplatser hela tiden. Vi anser att vi har ett försprång med vår fina multiarena, som inhyser såväl mässor och föreläsningar som idrottsevenemang och konserter. Arenan markerar också att vår framtidstro är förankrad i att arbeta för hållbar utveckling.
Lindesbergs Arena är nationellt känd eftersom den tidigt certifierades enligt bestämmelserna i Green Building. Arenan värms med spillvärme och genererar därför dubbla vinster i att dels fungera som utvecklingsmotor för kommunen och dels vara ett riktigt bra exempel på hur man kan minska avtrycket på miljön.

Spillvärme gör gott
Spillvärmen gagnar inte bara inomhusklimatet i Lindesbergs Arena – den gör gott för alla.
– Det är kännetecknande för Linde Energi att använda mycket spillvärme från industrin, närmare bestämt från BillerudKorsnäs fabrik i Frövi, bekräftar Jens Isemo, vd Linde Energi.
Samarbetet skapar förutom uppenbara miljöfördelar även betydande kostnadsfördelar som bidrar till att skapa god ekonomi i det kommunägda energibolaget. Det gör att man kan erbjuda både bra miljövärden – och bra priser gentemot kunderna.
Ungefär 85 procent av all energi som Linde Energi säljer baseras på spillvärme, resterande mestadels biobränslen. Andelen fossilt är minimal och kommer att minska ytterligare framöver. Det är tydligt att hållbar utveckling är mer än modeord i Lindesberg.