Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utveckling i Örebro för hållbar produktivitet

I tillväxtregionen Örebro präglas Atlas Copco av fortsatt expansion med fokus på morgondagens högeffektiva borrsystem. Att ständigt utveckla sina produkter och system hör till Atlas Copcos strategi för att behålla sin position som en globalt marknadsledande samarbetspartner inom gruv- och anläggningsindustrin.

I Örebro utvecklas och tillverkas Atlas Copcos breda sortiment av bergborrmaskiner och borraggregat. Här har R&D-avdelningarna det övergripande ansvaret för marknadsnära forskning och utveckling inom ett antal enheter inom Atlas Copco Rock Drills AB, som tillhör affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik.

Funktionstillväxt driver kundvärdet
Per Roos är chef för forskning och utveckling, ett globalt uppdrag, inom Atlas Copcos division Surface and Exploration Drilling. Han förklarar att det inom gruv- och anläggningsbranschen generellt råder tuff konkurrens som ställer krav på Atlas Copco att leverera lite mer, och det snabbare än konkurrenterna.
Det görs framförallt i form av större funktionsvärde som i sin tur effektiviserar kundens verksamhet och därmed bidrar till att skapa långsiktig lönsamhet både för kunden och för Atlas Copco som leverantör.
– Vi vill ge våra kunder hållbar produktivitet och på så sätt hjälpa dem att få ut mer av sina investeringar. Med hjälp av bättre funktion kan våra kunder inte bara spara resurser utan dessutom tjäna mer på att använda våra system och maskiner, förklarar Per.

Direkta kundvärden
Per exemplifierar med hjälp av en produkt som lanserades för tre år sedan, en unik borrlösning som reducerar energiförbrukningen med 25 – 45 procent beroende på applikation. Produkten medför ett direkt kundvärde eftersom den reducerar kostnader med minskad energiförbrukning.
Ett annat intressant exempel är att Atlas Copcos borrsystem kan öka precisionen i kundernas arbete och därmed minska kostnaderna för andra led i verksamheten, såsom sprängning och krossning, vilket generellt är mer kostsamt än att borra. Dessutom fokuserar Atlas Copco på lösningar som höjer säkerheten i kundernas processer.

Varför Örebro?
Det finns enligt Per Roos många anledningar till varför Atlas Copco väljer att satsa på vidareutveckling av R&D i Örebro.
– Örebro är ett attraktivt alternativ eftersom vi i regionen har tillgång till teoretisk såväl som praktisk kompetens för att vidareutveckla vår verksamhet. Det handlar om att kombinera våra erfarenheter med förmågan att lyfta in nyckelkompetens vid behov, förklarar han.
HR-chef Annelie Mård tillägger att Atlas Copcos framgångar framförallt är beroende av förmågan att erbjuda interna utvecklingsmöjligheter. Som exempel rekryteras 80 procent av alla chefer internt.
– Vi tillämpar ett öppet och transparent arbetssätt när vi rekryterar. Alla tjänster annonseras globalt internt först, vilket ger samma chans för alla våra anställda att söka nya möjligheter inom Atlas Copco, berättar Annelie.

Spännande bredd
Det transparenta karriärsutvecklingsarbetet illustreras även i den interna devisen på Atlas Copco: You’re in charge of your own professional development. Enligt Annelie finns det i princip inga begränsningar i hur långt man kan gå. Det är upp till dig själv och din egen drivkraft. Dessutom finns en spännande bredd med många olika yrkeskategorier, samt många intressanta specialistområden att fördjupa sig i.