Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Utvecklingsmöjligheter för civila företag med militär kompetens

Military Work anställer bara före detta yrkesbefäl, soldater och andra med militär bakgrund. Kompetenstransformering är förvisso inte ett nytt sätt att jobba inom bemanningsbranschen generellt, men det har tidigare inte funnits någon aktör som enbart har fokuserat på denna målgrupp i Jönköping.

Regionchefen Björn Areskog, själv före detta yrkesofficerare, bryter ny mark med Military Work i Jönköping. Med ett brett kontaktnät inom Försvarsmakten vet Björn att det finns ett stort underlag av drivna individer som efter sin militära tjänstgöring står till den civila arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt råder stor kompetensbrist inom många yrkesområden – läget kunde inte vara bättre för att starta upp ett nytänkande företag inom bemanning och rekrytering i regionen.

Översätter och förmedlar militär kompetens
Försvarsmakten erbjuder mycket goda utvecklingsmöjligheter med gedigen grundläggande utbildning och många olika påbyggnadsutbildningar. Det är en riktigt bra kunskapskälla för den som vill få en bra utbildning och samtidigt göra en stor samhällsinsats. Efter tjänstgöring inom Försvarsmakten står man väl rustad för att klara stress och nya utmaningar på arbetsmarknaden.
– Personer med rätt kompetens – och rätt inställning för jobbet med goda personliga egenskaper såsom stresstålighet och förmåga att ta egna initiativ är vad vi erbjuder marknaden, säger Björn Areskog.
Military Work erbjuder härmed något unikt som man i Jönköping inte har sett tidigare. För civila företag kan det vara svårt att på egen hand få tag på kompetens med militär bakgrund, trots att dessa individer besitter kunskap och egenskaper som efterfrågas inom i stort sett alla branscher. För företagen är det ofta svårt att känna igen vilka meriter som finns bakom en militär roll, och det vill Björn Areskog överbrygga.
– Genom samarbete med oss kan företagen uppnå nya mål och höja sin kunskapsnivå avsevärt, konstaterar han. Inom Military Work validerar och översätter vi de kunskaper som före detta militärer har, så att den civila marknaden förstår vad som finns att tillgå. Det handlar om mycket mer än att matcha kunskap och behov, det handlar om att förmedla vilka resurser som faktiskt finns och här tror jag att många kan få en aha-upplevelse.
Björn Areskog är noga med att poängtera att Military Work inte är en konkurrent till Försvarsmakten utan en kompletterande partner. Yrkesaktiva militärer är alltså inte målgruppen.

Varför just Jönköping?
Tanken bakom etableringen i Jönköping bottnar i det fördelaktiga geografiska läget i närheten av Eksjö, Karlsborg och Skövde. Samtidigt finns det i Jönköping en växande högskola som också kan vara en partner för framtiden. Från Jönköping har en avknoppning påbörjats för att öppna en filial i Göteborg. Military Work finns sedan tidigare i Stockholm, Malmö och Boden.
Björn Areskog ser mycket positivt på framtiden med minst en spännande etablering på gång efter Jönköping. Ambitionen är att nå ut till en så bred marknad som möjligt och maximera nyttan av militär kompetens till förmån för det svenska näringslivet. Ofta handlar uppdragen om komplexa chefsrekryteringar – inte så konstigt med tanke på att före detta militära befäl kan mycket om ledarskap och hur man motiverar människor även inför svåra uppgifter.
Det blir utan tvekan spännande att följa Military Works utveckling från Jönköpingsregionen.