Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utvecklingsmotor för glesbygden

Utbildnings- och utvecklingsföretaget Torsta AB erbjuder en kreativ och framförallt naturnära mötesplats för alla som är intresserade av djur och natur. Elever, lärare, entreprenörer, nyföretagare och representanter från olika organisationer har möjlighet att träffas och samverka via en gemensam arena med aktiviteter som Torsta anordnar. Det är framförallt tre expertområden som driver verksamheten: lantbruk, skog och vattenbruk.

Naturbruksgymnasium, uppdragsutbildningar, konferenspaket och naturnära upplevelser kombineras med stor framgång på Torstas gård i det lilla samhället Ås i Krokoms kommun, en knapp mil norr om Östersund. Verksamheten är resultatet av ett gediget samarbete mellan offentliga aktörer med Regionförbundet i Jämtlands län och Jämtlands gymnasieförbund i spetsen samt ett antal privata aktörer som vill främja utveckling av Norrlands inland med fokus på Jämtland. Bland privata finansiärer finns Norrskog, SCA, LRF och ett antal representanter från träindustrin.

Utbildning där efterfrågan styr
Torsta har ett omfattande uppdrag där man bedriver utbildning på uppdrag av Jämtlands gymnasieförbund samt privata företag verksamma inom de gröna näringarna som behöver kompetensutveckling. Dessutom bedriver Torsta landsbygdsutvecklingsprojekt på uppdrag av Regionförbundet. Verksamheten etablerades så sent som i juli 2012 men har redan rönt stor framgång. Ambitionen är att på sikt ta sig an fler regioner i Norrlands inland och erbjuda samma tjänster som man nu erbjuder för utveckling av Jämtlands glesbygd.
– En av de främsta anledningarna till att Torsta AB bildades var att näringen ville ha kvar naturbruksutbildningen i regionen. För att främja samverkan mellan offentlighet och de gröna näringarna bildades ett nytt bolag av offentliga och privata aktörer som fick i uppgift att driva och utveckla samarbeten som gynnar regionen. Det är precis det vi gör, säger Trine Amundsen, som är VD på Torsta AB.
Förutom gymnasie- och företagsutbildningar genomför Torsta även utbildningar på uppdrag av Jämtlands Vux/Lärcentrum och Arbetsförmedlingen. Skogsmaskinförare är ett exempel där efterfrågan styr och där i princip alla som går utbildningen kommer att få arbete direkt efter avslutade studier.

Utvecklar glesbygden
Torsta AB bedriver även projekt med fokus på företagande och landsbygdsutveckling. Grön integration, där nyanlända får prova på arbete på en svensk gård och skapa intresse för de gröna näringarna är ett exempel. ”Att bli med gård” är en annan insats där Torsta erbjuder utbildning för nyblivna gårdsägare som vill utveckla näringsverksamhet.
– Ett annat spännande projekt som vi utvecklat handlar om att hitta nya sätt att sälja produkter direkt från gården. I vår egen verksamhet har vi 25 får som alla nu är adopterade under ett års tid. Under den tiden får familjerna som adopterat fåren besöka sin tacka och hennes lamm, se hur hon har det här på gården och lära sig mer om fårens vardag. Som en del av affärsidén får man också 35 kg lammkött, ett behandlat skinn och garn av högsta kvalitet. Projektet har fått ett enormt gensvar och fåren blev adopterade nästan omgående, berättar Trine Amundsen.
Projektet är ett exempel på Torstas utvecklingsarbete där man testar nya affärsmöjligheter som andra aktörer kan använda sig av framöver. Projektet och fåren kan följas på Facebook genom den egna sidan Torstas tackor.

Världens möjligheter
Torsta AB vill erbjuda ny kunskap och vara en mötesplats där nya idéer kan testas och nya kontakter skapas. Gården är en resurs som kan utvecklas ännu mer. Förutom utbildning och projekt testas här nya affärsidéer, det finns bland annat elevboende, restaurang och ett litet spinneri i Torstas ägo. Som ett led i utvecklingen erbjuds nu även konferenspaket och upplevelser för alla åldrar.
Här finns världens möjligheter att utveckla en affärsverksamhet som skall bidra till att stärka branschen och skapa tillväxt i Jämtlands län.