Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vad behöver man veta för att installera något på havsbotten?

För att säkra det nationella elnätet och garantera en konstant och pålitlig tillförsel av el dras kraftkablar mellan nationer. Ofta förläggs kablarna på havsbotten, men för att kunna göra det måste man först veta hur havsbotten och dess förhållanden ser ut och vilka egenskaper den har. Det är en av de saker som Göteborgsbaserade MMT kan leverera med hjälp av den senaste tekniken och djupgående spetskompetens inom marin kartläggning.

MMT är ett offshorebolag som erbjuder komplett undersökning och analys av havbotten, inklusive miljöutredningar och kartläggning av den biologiska mångfalden. Med hjälp av de senaste ekoloden, sonarer, videokameror och undervattensfarkoster scannar de av allt under ytan och ner till havsbotten och därunder. Resultaten presenteras för beslutsfattare som därefter kan göra en faktabaserad bedömning över områdets lämplighet för marina infrastrukturprojekt, exempelvis kraftöverföring eller pipelines.

Konkurrerar på världsmarknaden
MMT opererar via egna fartyg över hela Europa, och har även varit involverade i stora projekt i övriga delar av världen. Via samarbetspartners når man världsmarknaden och kan erbjuda ett komplett helhetsåtagande, oavsett var kunden finns.
– Vi arbetar inom en mycket spännande nisch, säger MMTs vd Stefan Eliasson. Våra anställda är specialister inom sjömätning, positionering, maringeologi, marinbiologi, teknik och sjöfart och vår samlade kompetens utgör en enorm konkurrensfördel för oss. Vår unika kunskap, långa erfarenhet och viljan att ständigt leverera bästa tänkbara mätresultat gör att vi kan konkurrera på världsmarknaden, och det är där vi kan växa framöver.

Möter ökat behov
MMT använder mycket avancerad utrustning för att kartlägga havsbotten. Från standardlösningar till innovativa nya mätmetoder. En teknik som blir allt vanligare är undersökningar med Remote Operated Vehicle (ROV), som är en undervattensfarkost som möjliggör inspektioner och mycket långtgående undersökningar till havs. Det är speciellt användbart – och i vissa fall livsviktigt – i områden som kan medföra en risk för människor, exempelvis dumpningszoner för kemiskt avfall.
MMT har precis lanserat en ny SROV (Surveyor ROV) ihop med norska samarbetspartner som har visat på revolutionerande resultat för pipeline inspektioner. Genom att bygga en modell som är mer fortgående i vattnet och med marknadens bästa tänkbara mätresultat så förser MMT sina kunder med ny kostnadseffektiv lösning.

Stadig tillväxt väntas
Under 2014 investerade MMT i större fartyg vilket parallellt ökade möjligheten att ta sig an mer omfattande uppdrag.
– Vår verksamhet har vuxit mycket under de senaste åren, och det har dels sin förklaring i att man i allt större utsträckning väljer att förlägga aktiviteter till havs. Det dras nya kraftkablar, vindkraftsparker anläggs och därmed ökar naturligtvis också behovet av att kartlägga havsbottens egenskaper. En annan starkt bidragande faktor är att vi gjort investeringar som nu gör oss mer intressanta för större projekt, det märker vi redan effekten av.
Stefan Eliasson liknar investeringen i större fartyg vid att bygga en ny fabrik på land. Båda genererar kapacitetsökning och leveranstrygghet gentemot kunderna. Han räknar med en fortsatt stadig tillväxt om cirka 10 – 15 procent under 2015, och redan under nästa år kan en investering i ytterligare ett nytt fartyg bli aktuell.
Så vad behöver MMTs kunder veta innan de installerar något på havsbotten?
– Djup, oväntade fynd som kemikalier eller annat avfall samt inte minst havsbottens geologi – samtliga har stor betydelse när man väljer lämplig plats för kraftkabeldragning. Detsamma gäller för kunder inom oljeindustrin som vill dra pipelines mellan nationer, samt för företag som har för avsikt att anlägga bottenförankrade vind- eller vågkraftverk.
Idag finns MMT i Sverige, Norge och England och har 250 anställda.