Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Väderholmen skapar etableringsmöjligheter i Stockholmsområdet

Fastighets AB Väderholmen skissar på ett antal större projekt i Stockholmsregionen, både kommersiella lokaler och bostäder. Stor uppmärksamhet riktas nu mot en tillgänglig och byggklar tomt på drygt 21 000 kvadratmeter i Upplands-Väsby med bästa tänkbara skyltläge med sikt från E4:an.

Henrik Sellberg, delägare och uthyrningschef på Väderholmen, avslöjar att intresset redan är stort kring det nya etableringsområdet i Upplands-Väsby. Väderholmen har efter tidiga undersökningar redan börjat ta fram idéer med förslag på en eller ett par nya bilhallar, en utveckling som svarar på ett ökande intresse i regionen.
– Det finns redan ett antal bilhallar i närområdet och vi ser nu stora möjligheter för fler märken att etableras här. Vi har redan en handfull intressenter som hört av sig och vi tar fram förslag som kan tänkas passa dem, säger Henrik Sellberg.
För Väderholmen blir det ett projekt som följer fastighetsbolagets linje kring nybyggnation. Väderholmen tittar nu mera framåt för att planlägga två nya industriområden från grunden i Storstockholmsområdet, närmare bestämt i Upplands-Bro och Åkersberga.

Bidrar till den regionala industrins utveckling
I och med att Stockholm växer och industrin tvingas längre ut från stadskärnan behövs nya etableringar för företag inom industrisektorn. Denna ständiga utveckling är speciellt spännande för Väderholmen som äger stora andelar råmark.
– Vi har precis färdigställt ett par industrifastigheter på 5000 kvadratmeter i Kallhällsområdet i Järfälla. I området finns bland annat en större däckfirma, serviceverksamhet för tunga entreprenadfordon och Ragn-Sells spolbilsgarage. Det är en mycket flexibel fastighetslösning med rejäl takhöjd som kan anpassas efter verksamhetens behov, berättar Henrik.
Området ligger med skyltläge mot E18. Då det har byggts nya avfarter som förenklar överfarten till E4:an har områdets tillgänglighet utökats nämnvärt, och det var i samband med den stora upprustningen av motorvägen som Väderholmen såg vilka fantastiska möjligheter som finns i området.

Vågar bygga mer på spekulation
Sveriges industri är generellt beroende av bra infrastruktur och smidiga transportmöjligheter. Det är en av de viktigaste bitarna för att vara vi inom landets gränser ska kunna behålla en konkurrenskraftig tillverkande industri.
– Från Väderholmens sida har vi en viktig roll i industrins utveckling i det att vi kan bidra till att de håller nere sina transportkostnader tack vare tillgång till etableringsmöjligheter utmed de stora transportlederna. Därför kommer vi att fortsätta utveckla fastigheter utmed eller väldigt nära strategiskt viktiga transportleder i Stockholmsregionen.
Väderholmen bygger nu ytterligare en industrifastighet på spekulation i Länna i Huddinge kommun samt utvecklar en fastighet vid Glädjens trafikplats.
– Väderholmen ska växa med långsiktig hållbarhet för ögonen. Vi kommer att bygga en eller ett par fastigheter om året, samtidigt som vi undersöker möjligheter för intressanta förvärv. Vi bygger för långsiktig förvaltning i en spännande bransch som ständigt utvecklas, det känns även oerhört givande att få vara en del av den svenska industrins utveckling genom att med våra fastigheter vara med och skapa nya etableringsmöjligheter, säger Henrik Sellberg som avslutning.