Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Väderstad stärker lantbrukare

Det var i den lilla östgötska orten Väderstad som jordbrukarna Rune och Siw Stark 1962 grundade Väderstad AB för att utveckla maskiner som de själva behövde. I dag är Väderstad AB ett globalt företag med kunder och dotterbolag i Europa, Afrika och Nordamerika. Än idag jobbar man efter principen att alltid sätta bondens behov först.

Ny enhet för mjukvaru- och elektronikutveckling
Dagens jordbruksmaskiner arbetar med hög precision, vid hög hastighet, och utför flera uppgifter samtidigt. De bearbetar jorden, lägger ut gödning och utsäde, samt ibland även bekämpningsmedel eller täckgröda. Detta ställer höga krav på styrsystemen, inte minst mjukvara och elektronik. Tekniken utvecklas i skrivande stund vid det nystartade kontoret i Linköping, där platschefen Magnus Karlsson har ca 30 ingenjörer.

Att ta till sig ny teknik är avgörande på det här området. Det är också en del i hållbar utveckling eftersom ny teknik ofta möjliggör att mindre resurser, tex gödning eller utsäde, krävs för samma resultat.
– Enheten är under uppbyggnad och vi ser en ständig utveckling inom området. Vi kommer att behöva anställa fler medarbetare inom kort och vi hoppas mycket på samarbete med Linköpings universitet, säger Magnus Karlsson.

Lantbrukaren i centrum
Väderstad har ett stort fokus på slutkunden, både före och efter en affär, och vill vara lantbrukarens partner för enastående uppkomst. Detta går tillbaka till företagets rötter men fungerar lika bra idag som det gjorde för 50 år sedan. Företagskulturen genomsyras av både intresse och respekt för lantbruket och lantbrukaren.
-Vi har många medarbetare, särskilt på provningsavdelningen, med stark lantbruksbakgrund eller till och med pågående deltidsjordbruk. Vidare testar vi ofta nyutveckling tillsammans med lantbrukare över hela världen. Nu senast i både Sverige, Tyskland, och Kanada, säger Magnus.

Satsar på medarbetarna
Väderstad som arbetsgivare satsar på sina anställda, som har stora möjligheter att göra karriär inom företaget på flera nivåer. Det finns också ett innovationsråd inom företaget som utvärderar nya idéer från anställda. Kompetensnivån är hög och nya idéer uppmuntras.
-Eftersom teknik är så viktig för Väderstad så skapar vi en miljö där innovativa ingenjörer både trivs och får möjlighet att utvecklas, säger Magnus.
-Vårt fokus på slutkunden skapar också möjligheter för våra anställda att se tekniken de har utvecklat användas i praktiken. Vi ser en ljusnande framtid både för våra kunder och för våra medarbetare.