Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vädertätningar sparar enorma mängder energi

Industridraperier i Örebro skapar trygga och säkra arbetsplatser. Med rätt avskärmning och skydd, såsom bullerdämpande väggar och svetsdraperier, kan Industridraperier hjälpa industrikunder över hela Sverige som söker optimera sin produktion och samtidigt trygga en god arbetsmiljö. Dessutom kan stora mängder energi sparas.

Det är en mycket bred produktportfölj som Industridraperier stoltserar med idag. Mycket är egenutvecklade lösningar, och det mesta färdigställs i den egna fabriken i Örebro. En mängd olika typer av draperier, bullerdämpande väggar och vädertätningar är de största produktkategorierna, men Industridraperier kan i princip tillhandahålla vilken lösning som helst – bara det har något att göra med draperier, väggar, skydd eller avskärmningar.

Inte draperi som draperi
Vidar Reuterwall, vd och ägare av Industridraperier, är mycket nöjd med hur företaget har utvecklats under åren. Kundunderlaget ökar i takt med att allt fler industrier vill förbättra sin arbetsmiljö, öka säkerheten och inte minst spara in på sin energiförbrukning. Industridraperier kan bistå i samtliga fall. Och det utan fördröjning – eftersom man tillämpar korta beslutsvägar och håller en enormt hög leveranssäkerhet.
– Vi levererar inte bara ett draperi – vi utvecklar och levererar en komplett skyddslösning efter kundens behov. Det kan vara för buller, damm, fukt, rök, insyn och ljus samt höga och låga temperaturer. Kunden ger oss en specifikation över verksamhetens olika delar och vi kan då identifiera behovet efter det. Ingenting är standard – allt vi levererar är kundanpassat, säger Vidar.
Det handlar inte om draperi som draperi – de kompletta lösningar som Industridraperier utvecklar fyller olika funktioner och det räcker då inte med ett volymproducerat plastskynke. Det ligger mycket kunskap bakom samtliga av Industridraperiers produkter och utvecklingen fortsätter dessutom hela tiden. Allt inom skydd och avskärmningar är Industridraperiers huvudbry.

Ökar med vädertätningar
En produktkategori som ökar mycket är vädertätningar och då framförallt för tågdepåer. Genom att täta kring tågen sparas stora mängder energi, något som alla intressenter eftersträvar. Standardiserade vädertätningar finns förvisso att tillgå, men de nödvändiga anpassningarna görs i Örebro för att garantera funktionen.
– Vi har en väldigt hög förädlingsgrad och det har vi för att vi ska kunna garantera en funktion som kunden behöver, fortsätter Vidar Reuterwall. Om man tar vädertätningar kring tåg till exempel så måste de fylla flera funktioner. De ska snabbt omsluta inkommande tåg, och returen ska gå lika snabbt när tåget ska iväg igen. Det handlar om några sekunders intervall.
– Dessutom måste vi ta hänsyn till hög ström i kontaktledningen för tågen och det försvårar givetvis installationen. En enda vädertätning är en stor investering – men den betalar sig snabbt i form av intjänad energi och inte minst ett bättre klimat kring tågen. För att inte tala om den stora miljövinsten.
Vidar understryker slutligen att de flesta depåer får igen sin investering i vädertätningar inom två till fyra år.