Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Väg- och broräcken med hög kvalitet från Sundsvall

Inriktningen för Birstaverken AB i Sundsvall är att tillverka, sälja och montera vägräcken och broräcken.
– Vi hjälper byggföretagen när de konstruerar sina vägar och broar och levererar rätt produkter till rätt plats och installerar dem, säger Anders Hamrin, marknadschef på Birstaverken.

Birstaverken AB startades 1961 och sysselsätter idag cirka 85 årsanställda. Vid högsäsong uppgår antalet anställda till cirka 100.
I slutet av 1980-talet övertogs Birstaverken av nästa generation inom familjen Larsson, men 2007 såldes företaget till det norska bolaget SafeRoad, som i sin tur ägs av Nordic Capital.
Idag har koncernen 105 bolag i 23 europeiska länder och omsätter cirka fem miljarder norska kronor.
– Tanken är att man ska ta den tekniska kunskapen vi har i Norden och implementera den i framför allt östra Europa, där det nu byggs mycket vägar, berättar Anders Hamrin.

Sist i kedjan
Birstaverken utför arbeten när byggföretagen är klara med sina projekt på vägar och broar.
Kunder är främst byggföretag, som anlitas av Trafikverket, och kommuner.
Inför invigningen av den nya E4-sträckan i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden kommer Birstaverken in i bilden.
– Eftersom vi är sist i kedjan så kommer vi att bli involverade i projektet när bygget närmar sig slutet. Projektet ska vara klart 2015 så 2014 kommer vi att få mycket att göra, säger Anders Hamrin.
Ett stort pågående projekt för företaget nu är Förbifart Motala, där man är underentreprenör till NCC.
– Vi har ett kontrakt på närmare 55 miljoner kronor. Vi ska leverera produkter och dessutom utveckla nya produkter.

CE-märkning
Eftersom Birstaverken jobbar med säkerhetsprodukter ställs det hårda krav på produkterna, inte minst från EU.
– Nu har det införts CE-märkning i Europa på våra produkter. Det innebär att man bland annat måste göra autentiska krocktester innan räckena kan sättas upp på det statliga vägnätet. Efter en godkänd CE-märkning är det fritt fram att sälja produkterna över hela Europa, berättar Anders Hamrin.
CE-märkningarna på Birstaverkens räcken har de näst högsta kraven på säkerhet. Det är bara kärnkraftsindustrin som har högre krav.
– Det här är ju ingen CE-märkning som man till exempel sätter på en nallebjörn. Här handlar det om att skydda liv och fokus på vår verksamhet ligger på att minska antalet döda i trafiken, säger Anders Hamrin.

Egen krockbana
Birstaverken har byggt en egen krockbana i Sundsvall, där man testar produkterna genom att låta fordon på upp till 38 ton ramma räckena. Det är inget som har gjorts i norra Europa tidigare.
– Vi ser nu en trend här i Norden att minska antalet stål- och vajerräcken mot rör-räcken. De är både mjukare och snyggare för både bilister och MC-förare som trafikerar vägarna, säger Anders Hamrin avslutningsvis.