Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Vaggeryd är en kommun i rörelse

Traditionella styrkor möter nya nischer i Vaggeryd. Kommunen har en historiskt stark tillverkningsindustri som fortfarande står för den största andelen av kommuninvånarnas sysselsättning. Ett flertal andra segment har också börjat växa fram. Stora utvecklingsmöjligheter finns inom besöksnäring, handel och service med tanke på det fantastiska läget mitt i en av landets mest upplevelserika regioner.

Tillverkningsindustrin inom metall och trä med möbeldesign och snickerier är sedan länge starka områden för Vaggeryd. Kommunen ingår bland annat i ett rikstäckande kluster bestående av flera av den svenska möbelindustrins främsta aktörer. Men det finns även kompletterande nischer som lyfter Vaggeryd, däribland logistik.
– Vaggeryd har ett fördelaktigt läge med flera avfarter från E4:an. Vid varje avfart finns stora utvecklingsmöjligheter och vi har flera logistikcenter som präglas av tillväxt. Med vår välutbyggda infrastruktur så är det intressant för stora internationella företag att investera och etablera sig i vår kommun. Ett exempel är Expert som har byggt sitt nordiska centrallager här i Vaggeryd, berättar kommunalrådet Allan Ragnarsson.

Goda etableringsmöjligheter
Vaggeryd är en viktig knutpunkt för gods som skickas från kontinenten och som ska distribueras vidare genom södra Sverige. Grannkommunen Jönköping lever under liknande förhållanden och de båda kommunerna samverkar därför kring logistik- och industriområdet LogPoint, som ligger utmed E4:an och som sträcker sig över gränsen mellan båda kommunerna.
– Både Vaggeryd och Jönköping har satsat mycket på att utveckla LogPoint. Området omfattar redan hundratals företag och det finns fortfarande byggklar mark att tillgå för framtida etableringar. I Vaggeryd har vi dessutom andra etableringsområden av liknande karaktär med minst lika stor utvecklingspotential som LogPoint, informerar Allan Ragnarsson
Järnvägens utveckling kommer att stärka Vaggeryd, som sedan länge har en stor kombiterminal där olika transportslag kopplas ihop. Diskussionen kring höghastighetsbanan gör att många börjar snegla på Vaggeryd som attraktivt alternativ för etablering, eftersom framtidens järnväg kommer att vara ett viktigt inslag i omgivningen.

Utvecklar handeln
Industri och logistik har ett starkt fäste i Vaggeryd, men områden som besöksnäring och handel utvecklas också. Båda förlitar sig nämligen på bra infrastruktur och god tillgänglighet, något som Vaggeryd verkligen kan tillhandahålla. Handeln är förvisso inte lika omfattande som i större städer, men Vaggeryd har lyckats bygga upp en handelskultur som lever sida vid sida med en stark industri.
– Vi satsar från kommunens sida på en utveckling av handeln tillsammans med näringslivet. Projektet kallas ”Vår lilla stad” och vi arbetar med en långsiktig marknadsplan. Vi har fastställt vilka värden vi ska sträva efter, där vi bland annat säger att vi inte konkurrerar med pris och snabba affärer utan snarare fokuserar på att göra lite mer för att underlätta kundens vardag, förklarar Carl-Gunnar Karlsson, näringslivschef på Vaggeryds Näringslivsråd.
När det gäller besöksnäringen kan Vaggeryd till stor del förlita sig på närheten till södra Sveriges stora sevärdheter. Det finns en större utvecklingspotential för besöksnäringen på längre sikt, främst i samarbete med andra småländska kommuner samt inte minst inom Gnosjöregionen.