Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vaggeryds Energi bygger ut fjärrvärme och fibernät i LogPoint

När man talar om drömmen om det fossilfria samhället ligger Vaggeryds Energi steget före. Det kommunala energibolaget är näst intill fossilfritt redan idag, med knappt en procents olja i energimixen. Arbetet fortsätter för att få bort den sista fossila procenten, och parallellt pågår stora satsningar inom såväl fjärrvärme- som fiberutbyggnad.

Det går bra för många verksamheter i Vaggeryd. Kommunen är speciellt intressant för aktörer som kan kopplas till logistik. När grannkommunen Jönköping börjar få ont om logistikmark står Vaggeryd väl rustade. Det kanske just nu är mest tydligt i det kommungemensamma logistikområdet LogPoint, där man på Vaggeryds sida fortfarande har stora attraktiva områden kvar att utveckla.

Viktig framtidsinvestering
I skrivande stund är Vaggeryds Energi i full färd med att planera för ett robust fibernät i stora delar av LogPoint-området. Det är en viktig investering för Vaggeryds framtid som företagsvänlig kommun. Samtidigt är det en satsning som gör logistikområdet mer attraktivt.
– Vårt engagemang omfattar de södra delarna av LogPoint, det vill säga de områden som ligger i Vaggeryds kommun och som just nu är under exploatering. En del närmar sig färdigställande men andra delar är fortfarande på spekulation, förtydligar Rikard Larsson, vd Vaggeryds Energi.
– En robust fiberinfrastruktur är sannolikt en av de viktigaste ingångsvärdena för fastighetsägare på området då merparten jobbar med logistik inom e-handel. Vi kommer, tillsammans med våra samarbetspartners kunna erbjuda helt redundanta fiberlösningar som ger kunderna den trygga uppkoppling de behöver för att säkersälla en ostörd verksamhet.
LogPoint är Vaggeryds kommuns viktigaste logistikområde för framtiden. Att kunna erbjuda robusta lösningar är en stor konkurrensfördel. Vaggeryds energi funderar också på att bygga ut fjärrvärme i området. Beslut om det är inte fattat i skrivandets stund och är avhängt på om en solidarisk finansieringslösning kan hittas mellan de olika tomterna i området.

Bra blir ännu bättre
Vaggeryds Energi kommer inom kort även att påbörja utvecklingen av en laddinfrastruktur för elbilar i hela kommunen. Vaggeryds kommun har satt upp tuffa miljömål som omfattar byte av fossila fordon till elbilar. För att det ska kunna genomföras krävs en heltäckande laddinfrastruktur.
– Vi utvecklar en ny målsättning för Vaggeryds Energis framtid. Vad den kommer att omfatta är fortfarande under diskussion, men redan nu kan jag säga att vi har en stabil ekonomi för att kunna genomföra förändringar, säger Rikard Larsson.
Engagemang i miljöfrågor, tydliga klimatmål och god ekonomi är fortsatt prioriterat.
– De målsättningar vi redan satt upp kring fiberutbyggnad och miljömål för fjärrvärme har vi redan uppnått.
Mer vill Rikard Larsson inte avslöja just nu – men att det handlar om att ta nästa steg och bli ännu bättre på alla områden är tydligt.