Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vågkraft – en energikälla med många goda egenskaper

Inriktningen för Seabased AB i Uppsala är att utveckla system för utvinning av elenergi ur havsvågor.
Under sommaren startar Seabased bygget av världens största vågkraftspark på västkusten i samarbete med Fortum.

Vågkraft är en förnybar energikälla med många goda egenskaper. Genom högt energiinnehåll, låga kostnader och förmodat låg inverkan på miljövärden kan vågkraft få stor betydelse för Sveriges och världens framtida elproduktion.
Seabaseds vågkraftsteknik baseras på vågkraftsaggregat, s.k. linjärgeneratorer, placerade på havsbotten. Aggregaten är via linor förbundna med bojor på ytan som fångar upp vågornas rörelseenergi vilken omvandlas till elenergi i generatorerna. Aggregaten är i sin tur sammankopplade med varandra genom undervattensställverk till en vågkraftspark, från vilken en växelström kan levereras via en sjökabel direkt till det landbaserade elnätet.
– Den här typen av anläggningar ligger i tiden, men havet är en tuff miljö så det ställs höga krav på oss, säger Kenneth Johansson, vd på Seabased Industry AB.

Världens största vågkraftspark
I december 2011 skrevs ett avtal mellan Seabased och Fortum inför byggnationen av världens största vågkraftspark på Sotenäs. Projektet har fått godkännande av EU-kommissionen och stöd från Energimyndigheten. Samarbetet kan innebära ett stort steg för vågkraften världen över.
– Projektet börjar nu komma in i ett intensivare skede och i maj ska vi lägga ut en sjökabel och börja bygga ett landställverk. I slutet av sommaren ska vi installera undervattenställverket och börja lägga ut generatorerna, berättar Kenneth Johansson.
På Seabased håller man nu på att diskutera med potentiella kunder på olika platser i världen där det finns lämpligt vågklimat.
– Vi vill gärna visa på hemmaplan att det fungerar som vi tänkt innan vi tar nästa steg och tecknar avtal långt bort. Vi vill säkra hela kedjan eftersom vi har hand om allt från förstudier och ansökningar hos myndigheter till projektering och byggnation. Det är omfattande projekt det handlar om, konstaterar Kenneth Johansson.

En miljövänlig teknik
Vågkraftens teknik är bland de mest miljövänliga som finns eftersom aggregaten inte stör omgivningen och inte heller har en negativ inverkan på havsmiljön.
– När det gäller vågkraft så ligger vi i fronten i och med att vi har hela systemet, inte bara generatorer utan även det elektriska systemet med undervattenställverk som gör om elen och transformerar upp den till en el som man kan koppla direkt till elnätet, säger Kenneth Johansson.
Seabased AB grundades 2001 av professor Mats Leijon och docent Hans Bernhoff. Företaget har sin bas i Uppsala med huvudkontor och utvecklingsavdelning. Produktionen sker vid fabriken i Lysekil. Företaget sysselsätter idag cirka 30 personer, som successivt kommer att öka i samband med att produktionstakten höjs.