Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vägledning för högre integration

ABF har startat ett Sverigeunikt projekt i Västerås för att underlätta orientering i svensk byråkrati. Det är inte bara nyanlända som kan ha svårt att hitta rätt bland alla myndigheter och institutioner som finns i det svenska samhället. Ibland kan det kännas frustrerande när man skickas från en enhet till en annan och det vill ABF avhjälpa med den nya satsningen Samhälls Vägledarna som är öppen för alla invånare i Västerås.

Att få snabb hjälp med allt från diverse blanketter till juridisk rådgivning på ett och samma ställe värdesätts av många. Stora som små frågor tas dagligen upp hos Samhälls Vägledarna som sedan december 2015 huserar i egna lokaler på Stora gatan 44 i centrala Västerås.
– Samhälls Vägledarna är särskrivet med avsikt för att förtydliga att det är en myndighetsoberoende samhällstjänst som utvecklats för att stötta och vägleda. För många kan det vara en trygghet att veta att det finns en möjlighet att få oberoende hjälp och speciellt om det gäller personliga frågor som rör ekonomin till exempel, förklarar Shpetim Pirraku från ABF.

Guidar till proffs
Samhälls Vägledarna är en pilotsatsning som görs i Västerås och som efter utvärdering kan spridas till fler orter i Sverige. Den största ambitionen är att skapa en naturlig mötesplats som känns välkomnande och öppen för alla invånare.
– Vi guidar våra besökare till proffs som kan hjälpa dem på bästa sätt oavsett vilken fråga det gäller. Det kan vara lite enklare vardagsekonomiska frågor, eller mer omfattande rådgivning kopplat till att starta eget som exempel. Samarbete finns med Coompanion för att underlätta för alla som vill starta egna verksamheter, informerar Shpetim Pirraku.
Även hälsofrågor tas upp då Samhälls Vägledarna är kopplat till Hälsocenter som ställer upp med föreläsningar på olika hälsofrämjande teman som exempelvis rökavvänjning. Antalet frågeställningar och områden kommer att utökas successivt i takt med det lokala behovet.

Främjar integration
Från ABF:s sida ser man att det finns många fördelar med Samhälls Vägledarna. Shpetim Pirraku ger ett exempel kopplat till modern samhällskommunikation:
– Samhället använder sig allt mer av digitaliserade lösningar för att kommunicera med invånarna och ofta krävs e-legitimation. Många tycker att det känns främmande och nytt, men Samhälls Vägledarna kan hjälpa till genom att utveckla korta utbildningar som gör steget in i digitaliseringen enklare för alla invånare.
Satsningar av det här slaget behövs framförallt för att främja integration.
– Vi är också öppna för förslag på nya tjänster och kurser vi kan ha i framtiden. Eftersom vi bara har haft öppet under några månader så har vi fortfarande mycket kvar att lära oss och vi har fortfarande mycket nytt på gång som ska introduceras under året.

Fler kontor på gång
Kommunerna i Västmanland kommer att kunna söka bidrag via Länsstyrelsen för att få starta liknande satsningar. I Norbergs kommun pågår redan förberedelser för uppstart efter att man sett ett positivt gensvar i Västerås. Den nya satsningen kommer dock att bli lite annorlunda då man även planerar för språkcafé i anslutning till samhällsrådgivningen.
– Målet är att alla större samhällen i Västmanland ska ha ett eget kontor för Samhälls Vägledarna inom några år, avslutar Shpetim Pirraku, som sedan länge varit en drivkraft för samhällsintegration och ökad mångfald, vilket han också uppmärksammats för i samband med utdelningen av Samhalls Visa-vägen-pris i Västerås för några år sedan.